Drzewa. Podołasz temu sprawdzianowi wiedzy ogólnej?

1 / 15

Drzewo, które zawiera imiona i nazwiska przodków, to:

2 / 15

Zwyczaj ubierania drzewka choinkowego na święta Bożego Narodzenia został przejęty z:

3 / 15

Według przysłowia na pochyłe drzewa skaczą nawet:

4 / 15

O drzewie wiadomości dobrego i złego jest po raz pierwszy mowa w:

5 / 15

Osoba specjalizująca się w pielęgnowaniu i leczeniu drzew przy użyciu metody alpinistycznej to:

6 / 15

Drzewem bobkowym jest:

7 / 15

Dąb Bartek, jedno z najstarszych drzew w Polsce, znajduje się w województwie:

8 / 15

Które drzewa były problemem na planecie Małego Księcia?

9 / 15

Horoskop, który polega na przypisaniu drzewa do osoby według jej daty urodzenia, to:

10 / 15

Miniaturowe drzewko, często uprawiane w doniczkach, to:

11 / 15

''Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!'', tak we fraszce Jana Kochanowskiego zachęca jedno z drzew. Jest to:

12 / 15

Dendrologia, słowo oznaczające dział botaniki zajmujący się drzewami, ma swój źródłosłów w języku:

13 / 15

Drzewo, pod którym umiera Roland, symbolizujące też drzewo krzyżowe, to:

14 / 15

Jeden z najstarszych parków narodowych na terenie USA, bo założony w 1890 r., to:

15 / 15

Symbol widoczny we fladze Kanady to liść:

Jeśli nie masz pojęcia o drzewach, to nie licz na punkty w tym quizie!