Quiz historyczny: jak wiele wiesz o stanie wojennym. Próg zaliczenia: 75 proc.

1 / 12

Jaki skrót nosił główny organ sprawujący władzę w PRL w czasie stanu wojennego, utworzony w nocy z 12 na 13 grudnia?

2 / 12

Kto był premierem PRL, gdy wprowadzano stan wojenny?

3 / 12

W której kopalni ZOMO w czasie pacyfikacji zabiło 9 górników?

4 / 12

W czasie stanu wojennego internowano również kilku prominentnych działaczy komunistycznych. Wśród nich był:

5 / 12

Jedno z najsłynniejszych zdjęć ze stanu wojennego przedstawia wóz opancerzony stojący przed kinem "Moskwa", w którym wyświetlano właśnie:

6 / 12

Liderem Solidarności Walczącej, która mocno dawała się we znaki komunistom w czasie stanu wojennego, był:

7 / 12

Jedynym członkiem Rady Państwa, który sprzeciwił się wprowadzeniu stanu wojennego był:

8 / 12

13 grudnia 1981 roku wypadał w:

9 / 12

W stanie wojennym początkowo zawieszono wydawanie prasy oprócz gazet regionalnych PZPR, "Trybuny Ludu" oraz:

10 / 12

"Bluzg na Jaruzelskiego" to słynny monolog ułożony w czasie stanu wojennego. Jego najsłynniejszym wykonawcą był:

11 / 12

Godzina milicyjna w stanie wojennym trwała w godzinach:

12 / 12

Stan wojenny ostatecznie zniesiono: