Zdobędziesz przynajmniej połowę punktów w tym quizie o powstaniu listopadowym?

1 / 15

Ile armat grzmiało w pierwszych wersach "Reduty Ordona" Adama Mickiewicza?

2 / 15

Jak wiemy, w rzeczywistości gen. Ordon przeżył swoją redutę. Podobnego szczęścia nie miał generał reduty wolskiej (nr 56):

3 / 15

Ale wróćmy do początku. Na obrazie Marcina Zaleskiego widzimy przedstawione wydarzenia Nocy Listopadowej, gdy ludność Warszawy z powstańcami zdobyła:

4 / 15

Pierwszymi oddanymi strzałami mogły być jednak te, uwiecznione przez Wojciecha Kossaka, gdy Piotr Wysocki wraz z grupą podchorążych wyruszyli zająć:

5 / 15

Jedna z najsłynniejszych polskich żołnierek, hrabianka Plater, która brała udział w powstaniu listopadowym na ziemiach zabranych, miała na imię:

6 / 15

Jeden z generałów powstania listopadowego, który po jego upadku brał udział m.in. w powstaniu na Węgrzech, potem przyjął Islam i wstąpił do armii tureckiego sułtana, i zmarł w Aleppo, to:

7 / 15

Ile trwało powstanie listopadowe?

8 / 15

Za datę upadku powstania uznaje się upadek Twierdzy Zamość. Obecnie to piękne miasto znajdziemy w województwie:

9 / 15

Czy powstanie listopadowe objęło także zabory pruski i austriacki?

10 / 15

Jak nazywamy etiudę Chopina, stworzoną na wieść o upadku powstania listopadowego?

11 / 15

Który z wieszczów był dyplomatą powstania listopadowego?

12 / 15

Cesarzem Rosji był w okresie powstania:

13 / 15

Żeby łatwiej kontrolować Polaków po powstaniu, car nakazał wybudować twierdzę, która stała się potem miejscem wielu straceń. To warszawska/kie/ki:

14 / 15

Hasłem ze sztandarów bojowników, które powstało w okresie powstania listopadowego, było:

15 / 15

Pierwszym Wodzem Naczelnym i dyktatorem powstania był: