Ciepło. Quiz wiedzy ogólnej

1 / 12

Powiedzenie ''ciepłe kluchy'' opisuje jakiego człowieka?

2 / 12

Czym jest ciepło właściwe w fizyce?

3 / 12

Spośród podanych ptaków wybierz odpowiedź, w której podane są tylko te odlatujące na zimę do ciepłych krajów:

4 / 12

Który z tych materiałów jest najcieplejszy?

5 / 12

Podczas gry w ciepło - zimno, gdy szukający zbliża się do celu mówimy:

6 / 12

Podczas komfortu cieplnego człowiek:

7 / 12

Termin ''gorąca linia'' oznacza:

8 / 12

Wg ostatnich badań średnia ciepłota ciała człowieka wynosi:

9 / 12

Teresa Ciepły była polską lekkoatletką. Ile zdobyła złotych medali olimpijskich?

10 / 12

Elektrociepłownia wytwarza ciepło oraz:

11 / 12

O ile musi być wyższa temperatura wody wypływającej z źródła od temperatury powietrza na danym obszarze, by móc ją nazwać cieplicą?

12 / 12

W którym województwie znajdują się Cieplice Zdrój?