Założymy się, że nie będziesz mieć 12/12 z tego quizu o Potopie

1 / 12

Pamiętasz jeszcze lekturę szkolną ''Potop''? Sprawdź się w quizie z książki!
Ukochana Kmicica to:

2 / 12

Jakie nazwisko przybrał Andrzej Kmicic?

3 / 12

Kto powiedział ''Kończ waść wstydu oszczędź''?

4 / 12

Kogo Kmicic spotyka na Śląsku, po tym jak opuścił Częstochowę?

5 / 12

Herakliusz Billewicz zostawia w spadku jedną ze swoich posiadłości Kmicicowi. Którą?

6 / 12

Jak Kmicic pozbył się niebezpiecznego działa, które dotarło pod Częstochowę?

7 / 12

W którym roku rozpoczyna się akcja ''Potopu''?

8 / 12

Jak Kuklinowski zemścił się na Kmicicu za uczynioną zniewagę?

9 / 12

Ród Billewiczów wywodził się od:

10 / 12

Siedziba Radziwiłłów to:

11 / 12

Kto został wielkim hetmanem litewskim, zastępując Janusza Radziwiłła w tej roli?

12 / 12

Ostatnie słowa wypowiedziane przez Oleńkę Billewiczówną w powieści ''Potop'' to: