Quiz historyczno-geograficzny. Znasz te dawne imperia?

1 / 12

To oczywiście Rzeczpospolita Obojga Narodów. Mapka dotyczy roku:

2 / 12

A to jest Imperium Romanum w czasach panowania:

3 / 12

Wielka Rosja rozciągała się tak w roku:

4 / 12

Hiszpanie władali takimi terytoriami w wieku:

5 / 12

A to Włochy i ich kolonie w Afryce w roku:

6 / 12

Stany Zjednoczone Ameryki od początku były wielkim krajem - potem jeszcze połykały kolejne terytoria rdzennych ludów. Taki zasięg (róż) USA miały w roku:

7 / 12

Niemcy (m.in. kosztem Polski) posiadały te tereny w roku:

8 / 12

Państwo Franków, na tle dzisiejszych granic, za panowanie Karola Wielkiego około roku:

9 / 12

Ruś Kijowska - poprzednik Ukrainy i częściowo Białorusi oraz Rosji - przed upadkiem około roku:

10 / 12

Imperium Brytyjskie w swoim czasie było największym krajem w historii ludzkości, zajmując niemal 1/3 lądów. Kiedy?

11 / 12

Austro-Węgry wyglądały tak w roku:

12 / 12

Potężny kraj Aleksandra Macedońskiego rozciągał się tak w roku ok.: