Sprawdź, czy rozpoznasz władcę Polski po obrazie? Tu nie wystarczy wiedza historyczna

1 / 12

Rycina przedstawia pierwszego króla Polski, czyli:

2 / 12

Władca ten żył w XI wieku. Rycina przedstawia:

3 / 12

Ten elekcyjny król to:

4 / 12

Rycina przedstawia jednego z Piastów. Którego?

5 / 12

To pierwszy potwierdzony władca Polski. Na rycinie widać:

6 / 12

Jedyna kobieta w naszym zestawieniu władców. Obraz przedstawia córkę Bony Sforzy, czyli?

7 / 12

Wojska tego króla zwyciężyły Turków pod Chocimiem. Kogo przedstawia rycina?

8 / 12

Władca ten zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Na rycinie widać:

9 / 12

Poprzednik tego przywódcy to Bolesław IV Kędzierzawy. Kogo widać na rycinie?

10 / 12

Król ten organizował obiady czwartkowe. To oczywiste, że obraz przedstawia:

11 / 12

Władca ten panował w XIV wieku. O kogo pytamy?

12 / 12

Władca ten od 1506 roku był wielkim księciem litewskim a od 1507 królem Polski. Rycina przedstawia: