Radioaktywny quiz wiedzy ogólnej

1 / 16

Pierwsza polska elektrownia jądrowa miała powstać w pobliżu:

2 / 16

Który z tych znaków ostrzega przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym?

3 / 16

Katastrofa Elektrowni Atomowej Fukushima nr 1 w 2011 roku została spowodowana przez:

4 / 16

Maria Curie - dwukrotna noblistka, odkrywczyni polonu i radu - zmarła na chorobę popromienną. Obecnie leży pochowana:

5 / 16

Czy któraś z córek Marii Curie także zdobyła Nagrodę Nobla w związku z badaniem promieniotwórczości?

6 / 16

Kryptonimem amerykańskiego programu badawczego, który doprowadził do wynalezienia broni jądrowej był:

7 / 16

Kierownikiem tego projektu - i tym samym "ojcem bomby atomowej" - był fizyk:

8 / 16

Podczas pierwszego testu broni jądrowej - Trinity - miał on pomyśleć "Stałem się śmiercią; niszczycielem światów.". To cytat z Mahabharaty, która jest świętą księgą:

9 / 16

Jedyny w naszym kraju czynny reaktor atomowy (m.in. do produkcji leków) Maria mieści się w:

10 / 16

Pierwsze (i ostatnie) bombardowanie bronią jądrową (Hiroszima i Nagasaki sierpień 1945) miało miejsce za pomocą:

11 / 16

Ile krajów w Europie posiada własną broń jądrową (czyli nie licząc państw, którym NATO ją udostępnia)?

12 / 16

Wszyscy sąsiedzi Polski posiadają na swoim terenie elektrownie atomowe.

13 / 16

Amerykanie przeprowadzali wiele prób z bronią jądrową na atolu:

14 / 16

Według badań przeciętny Brytyjczyk zużywa 16 kg paliw kopalnych dziennie. Taką samą ilość energii w standardowym reaktorze jądrowym uzyskamy dzięki:

15 / 16

Najpopularniejszy detektor promieniowania jądrowego nazywamy licznikiem:

16 / 16

W filmie "Polowanie na Czerwony Październik" tytułowym bohaterem jest przewożący głowice nuklearne: