Radioaktywny quiz wiedzy oglnej

1 / 16

Pierwsza polska elektrownia jdrowa miaa powsta w pobliu:

2 / 16

Ktry z tych znakw ostrzega przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizujcym?

3 / 16

Katastrofa Elektrowni Atomowej Fukushima nr 1 w 2011 roku zostaa spowodowana przez:

4 / 16

Maria Curie - dwukrotna noblistka, odkrywczyni polonu i radu - zmara na chorob popromienn. Obecnie ley pochowana:

5 / 16

Czy ktra z crek Marii Curie take zdobya Nagrod Nobla w zwizku z badaniem promieniotwrczoci?

6 / 16

Kryptonimem amerykaskiego programu badawczego, ktry doprowadzi do wynalezienia broni jdrowej by:

7 / 16

Kierownikiem tego projektu - i tym samym "ojcem bomby atomowej" - by fizyk:

8 / 16

Podczas pierwszego testu broni jdrowej - Trinity - mia on pomyle "Staem si mierci; niszczycielem wiatw.". To cytat z Mahabharaty, ktra jest wit ksig:

9 / 16

Jedyny w naszym kraju czynny reaktor atomowy (m.in. do produkcji lekw) Maria mieci si w:

10 / 16

Pierwsze (i ostatnie) bombardowanie broni jdrow (Hiroszima i Nagasaki sierpie 1945) miao miejsce za pomoc:

11 / 16

Ile krajw w Europie posiada wasn bro jdrow (czyli nie liczc pastw, ktrym NATO j udostpnia)?

12 / 16

Wszyscy ssiedzi Polski posiadaj na swoim terenie elektrownie atomowe.

13 / 16

Amerykanie przeprowadzali wiele prb z broni jdrow na atolu:

14 / 16

Wedug bada przecitny Brytyjczyk zuywa 16 kg paliw kopalnych dziennie. Tak sam ilo energii w standardowym reaktorze jdrowym uzyskamy dziki:

15 / 16

Najpopularniejszy detektor promieniowania jdrowego nazywamy licznikiem:

16 / 16

W filmie "Polowanie na Czerwony Padziernik" tytuowym bohaterem jest przewocy gowice nuklearne: