Grajewo przygotowuje si do nowej emisji akcji

Pfleiderer - niemiecki inwestor strategiczny Grajewa znaczco zmniejszy udziay w polskiej spce. Bdzie to pierwszy tego typu przypadek na warszawskiej giedzie.
W najbliszych dniach Grajewo, najwikszy w tej czci Europy producent pyt meblowych i oklein, przeprowadzi publiczn emisj akcji. Inwestorom - gwnie krajowym i zagranicznym instytucjom - zaoferuje 1,6 mln papierw o wartoci od 270-290 mln z. O ile oferta dojdzie do skutku, bdzie drug co do wielkoci w tym roku (po deweloperze Globe Trade Centre). Niemiecki inwestor branowy Pfleiderer (ma ok. 80 proc. akcji Grajewa) nie jest zainteresowany nowymi akcjami. Mao tego, po zakoczeniu emisji Grajewo kupi od niego, a nastpnie umorzy ponad 11 proc. swoich akcji. Po raz pierwszy w historii branowy inwestor zagraniczny znaczco zmniejszy udziay w giedowej spce. Dotychczas zagraniczni inwestorzy spek z GPW przewanie dokupywali akcje, aby nastpnie wycofa przejte firmy z parkietu.

- Dziki decyzji niemieckiego inwestora Grajewo ma szans wrci do najbardziej pynnych giedowych firm (w rkach mniejszociowych akcjonariuszy bdzie ok. 40 proc. akcji - red.). Ponadto Niemcy wychodz tylko z czci rozpocztej w 1999 roku inwestycji. Zachowaj kontrol nad Grajewem i umoliwi mu dalszy, dynamiczny rozwj - wyjaniali we wtorek przedstawiciele grupy CA IB (biuro maklerskie CA IB Securities jest organizatorem emisji).

Pienidze z emisji Grajewo zamierza przeznaczy na kupno od spki-matki i Skarbu Pastwa udziaw w innym, krajowym producencie pyt wirowych - Pfleiderer Prospan (ok. 85-140 mln z), sfinansowanie programu inwestycyjnego w spce (40 mln z) oraz wybudowanie od podstaw wartej ok. 70 mln euro fabryki w Rosji. Bdzie to jedna z najwikszych polskich inwestycji na wschodzie. Prezes Grajewa Pawe Wyrzykowski zapowiada dalszy wzrost sprzeday i zyskw netto oraz obiecuje - w miar moliwoci - kontynuowa hojne wypaty dywidendy. Przypomnijmy, e spka przekazaa na dywidend cay ubiegoroczny zysk (blisko 62 mln z.).