Personalni przeszkoleni

Jaka będzie przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi? Jak mierzyć efektywność procesów rekrutacji i jak motywować pracowników oraz jak rozwijać liderów - tym zajmowali się uczestnicy Kongresu Kadry
Od 8 do 11 maja w hotelu Marriott w Warszawie odbył się XIII Kongres Kadry zorganizowany przez Nowoczesną Firmę SA i Fundację Obserwatorium Zarządzania. Po raz pierwszy to najważniejsze wydarzenie w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej połączono z 40. edycją światowej konferencji IFTDO & Expo. Podczas kongresu, poza prelekcjami i panelami, goście zostali zaproszeni również na dwa dodatkowe wydarzenia. Pierwszym była gala programu Inwestor w Kapitał Ludzki, podczas której wyróżniono firmy prowadzące politykę kadrową na najwyższym poziomie. Drugim - uroczysty bankiet, który odbył się we wnętrzach Arkad Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. W tym czasie uczestnicy mogli spotkać się i porozmawiać w mniej oficjalnej atmosferze.

Kongres miał międzynarodowy charakter, który dodatkowo podkreśliły wystąpienia blisko 30 zagranicznych prelegentów. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ponad 2 tys. osób z 50 krajów, m.in. Wielkiej Brytanii, Indii, Bahrajnu, Portugalii, USA i Tajwanu. To stworzyło okazję nie tylko do wymiany doświadczeń i porównania rynków pracy, ale również zaprezentowania swojej firmy i jej usług szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

Zgromadzeni specjaliści od polityki kadrowej i zarządzania zasobami ludzkimi mogli brać udział w wystąpieniach blisko 150 prelegentów. Łącznie prezentacje dotyczyły 26 ścieżek tematycznych. Podczas wykładów prowadzący wyjaśniali m.in. zagadnienia dotyczące przyszłości i kierunków rozwoju branży HR, podpowiadali, jak mierzyć efektywność procesów rekrutacji, wymieniali się sposobami motywowania pracowników oraz uczyli, w jaki sposób rozwijać liderów. Wśród występujących w ścieżce tematycznej "Postawy pracowników wobec działań organizacji" był Rafał Glogier-Osiński, doradca ds. rynku HR GazetaPraca.pl, który drugiego dnia kongresu zaprezentował wyniki badania "Inicjatywa, satysfakcja, zaangażowanie".

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia zagranicznych gości specjalnych. Stephen Taylor z Manchester Metropolitan University Business School tłumaczył zgromadzonym długofalowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Europie. - Nasza gospodarka ewoluuje. W przeciągu 15 lat zwiększy się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, których w efekcie zacznie brakować. Trudniej też będzie zatrzymać takie osoby w danej organizacji, gdyż rynek będzie się stawał coraz bardziej konkurencyjny - mówił w trakcie swojej prelekcji.

O skutecznym zdobywaniu i przekazywaniu umiejętności opowiadał Filipe Carrera, który przedstawił metodę "pigułek wiedzy" (Knowledge Pills). Jej głównym zadaniem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych poprzez wykorzystanie krótkich porad multimedialnych. Na podstawie np. filmików przedstawiających sposoby wykonywania różnorodnych czynności na poszczególnych stanowiskach pracownicy poznają nowe rozwiązania i efektywniej uczą się z nich korzystać.

Pozostali goście specjalni to: prof. Victor H. Vroom, Michael A. Potter i Bob Morton.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na rosnące zainteresowanie Kongresem Kadry jest podkreślana przez uczestników możliwość nawiązywania nowych znajomości biznesowych. Justyna Ciećwierz, coach kariery, w spotkaniach bierze udział regularnie między innymi z tego powodu. - Kongres traktuję jako możliwość networkingu, okazję do odświeżania starych znajomości lub zdobycia nowych. To bardzo dobry moment, bo branża HR jest wyjątkowo otwarta na tego typu kontakty. A jako coach mogę powiedzieć, że nawiązywanie relacji to podstawa w robieniu kariery - opowiada. Podobnego zdania jest Katarzyna Wiśniewska z firmy Katcon Polska, która również jest stałym uczestnikiem tego wydarzenia. - Tegoroczny kongres był bardzo konkretny głównie ze względu na dobrze przygotowane prezentacje. Wysłuchanie czyichś doświadczeń i sugestii nowych rozwiązań jak najbardziej inspiruje do pracy. Pod wpływem tegorocznych prelekcji chciałabym wprowadzić w swojej firmie nowe narzędzie, czyli warsztaty pracy nad wartościami - podsumowuje.

Nie zabrakło także przedstawicieli środowiska naukowego. Dr Paweł Kuczyński, badacz i socjolog: - Kongres to wydarzenie zwłaszcza dla młodych. Jego ranga jest sprawdzona, więc dla tych, którzy są na początku swojej kariery, to będzie prawdziwe wejście w branżę - mówi.

Kolejny Kongres Kadry odbędzie się jesienią na przełomie października i listopada.

Patronami kongresu były "Gazeta Praca.pl" i GazetaPraca.pl.