Mistrz i Małgorzata

Michaił Bułhakow rozpoczął pracę nad swoją wielką powieścią - "Mistrzem i Małgorzatą" - w 1928 roku. Zakończył tuż przed swoją śmiercią w marcu 1940 roku.

"Mistrz i Małgorzata" jest powieścią wielowątkową, podejmującą różnorodne problemy i tematykę:

?  Powieść o miłości - uczucie Mistrza i Małgorzaty wyrasta poza konwencje i uwarunkowania realistyczne, wywołana w niejasnych okolicznościach, ma siłę ocalającą wartości.

?  O walce dobra ze złem (wymiar etyczny i filozoficzny) - szczególną sceną eksponującą temat dobra i zła jest bal u szatana. Dobro reprezentują "nosiciele" miłości, czyli Ha-Nocri, Małgorzata, a zło jest rozsiane wśród ludzi egzystujących w machinie totalitaryzmu. Szatan to wykonawca wyroków i czyni dobro.

?  O totalitaryzmie i władzy - Moskwa to miasto ludzi żyjących pod ciągłym dozorem politycznym; władza ingeruje w każdą dziedzinę życia obywateli, nawet tematy literackie muszą być aprobowane odgórnie.

?  O szatanie - Woland nie czyni zła, lecz się nim zajmuje, szykanuje postacie negatywne, fałszywe, obłudne; "wiecznie zła pragnąc, wieczne czyni dobro".

?  O dziejach Chrystusa - w wydarzenia z lat trzydziestych wpleciona zostaje retrospekcja z czasów Chrystusa: moment procesu i skazania Chrystusa (Jeszui Ha-Nocri). Michaił Bułhakow wnika w głąb psychiki bohaterów, stwarza ich portrety inne niż dotychczas znane.

?  O odpowiedzialności jednostki za swoje czyny i za dzieje ludzkości; swoim poglądom sprzeniewierzają się Poncjusz Piłat i Mistrz (pali książkę). W "Mistrzu i Małgorzacie" ważny jest problem uwikłania człowieka w rzeczywistość i postawy, jakie wobec niej przyjmuje.

Mistrz i Małgorzata - wątek biblijny

Mistrz i Małgorzata - bibliografia

Mistrz i Małgorzata - bohaterowie

Mistrz i Małgorzata - cytaty

Mistrz i Małgorzata - czas i przestrzeń w powieści

Mistrz i Małgorzata - ewangelia w powieści

Mistrz i Małgorzata - gatunek literacki

Mistrz i Małgorzata - kompozycja utworu

Mistrz Małgorzata - omówienie

Mistrz i Małgorzata - narracja w powieści

Mistrz i Małgorzata - wątki satanistyczne

Mistrz i Małgorzata - przejawy systemy totalitarnego

Mistrz i Małgorzata - związki utwory z tradycją literacką Mistrz i Małgorzata - treść

Mistrz i Małgorzata - twórca wobec totalitaryzmu

Mistrz i Małgorzata - Rozwiąż QUIZWięcej o: