Krzyżacy - motywy

Motyw władcy

Sienkiewicz ukazał Władysława Jagiełłę jako władcę mądrego, odważnego, sprawiedliwego i pobożnego. Jagiełło pragnął pokojowego rozwiązania konfliktu polsko-krzyżackiego. Dowodząc w bitwie pod Grunwaldem, wykazał się zdolnościami strategicznymi. Jako pobożny król nie chciał przelewać chrześcijańskiej krwi.

Motyw patriotyzmu

Dla rycerzy polskich bardzo ważna jest miłość do ojczyzny. Stawiają się na każde wezwanie władcy, gotowi są poświęcić życie dla swego kraju.

Motyw rycerza

Ukazani w powieści rycerze wykazują zalety średniowiecznego rycerza: są szlachetni, odważni, zawsze dotrzymują danego słowa, postępują honorowo.

Motyw podróży

W powieści Sienkiewicza "Krzyżacy" bohaterowie dużo podróżują. Właśnie w czasie podróży rozgrywają się ważne wydarzenia. W drodze do Krakowa Zbyszko poznaje Danusię, w drodze do Ciechanowa zostaje zasypany poczet Juranda. Danusia umiera podczas jazdy do Spychowa.

Motyw konfliktu

Konflikt między Zakonem a Polską trwał kilka lat. Krzyżacy nie dotrzymywali warunków pokojowych. Po śmierci Konrada von Jungingena, kiedy władzę przejął Ulryk von Jungingen, konflikt zaostrzył się. Ulryk dążył do wojny z Polską.

Motyw wojny

Wieloletni konflikt doprowadził do wojny z Zakonem. Bitwa pod Grunwaldem, w której wojskami polskimi dowodził król Władysław Jagiełło, przyniosła zwycięstwo Polski.

Motyw buntu

Jurand ze Spychowa buntuje się przeciw Krzyżakom za śmierć swojej żony. Wiele lat walczy samotnie z Zakonem. Krzyżacy nazywają go "krwawym psem".

Motyw spisku

Rycerze Hugo de Danveld, Zygfryd de Löwe i Rotgier knują spisek, chcąc pokonać Juranda ze Spychowa. Fałszują list oraz porywają córkę Juranda - Danusię.

Motyw zdrady

Krzyżacy Zygfryd de Löwe oraz Hugo de Danveld dopuszczają się zdrady. Mordują pana de Fourcy'ego , który chce udaremnić ich spisek.

Motyw ojca

Jurand ze Spychowa to postać ojca tragicznego. Cierpi, ponieważ spodziewa się, że Krzyżacy zamordują jego ukochaną córkę. Z miłości do niej gotów jest do każdego poświęcenia. Udaje się do Szczytna, skąd wraca upokorzony, okaleczony. Traci córkę. Śmierć jedynego dziecka jest dla niego ogromną tragedią.

Motyw córki

Danusia - jedyna córka Juranda ze Spychowa - przypomina mu zmarłą żonę. Dla córki Jurand gotów jest do największych poświęceń. Po jej śmierci nie potrafi dalej żyć.

Jagienka - córka Zycha ze Zgorzelic - jest wielką dumą swego ojca. To dobra, pracowita i gospodarna kobieta. Po śmierci matki stanowi duże oparcie dla swego ojca.

Motyw miłości

W "Krzyżakach" ukazano miłość nieszczęśliwą . Taka jest od początku miłość Danusi i Zbyszka. Najpierw ojciec dziewczyny nie wyraża zgody na ślub, potem Danusia zostaje porwana przez Krzyżaków i umiera. Zbyszko cierpi po śmierci ukochanej.

Jagienka, córka Zycha, zakochuje się w Zbyszku, który nie odwzajemnia jej uczuć. Dziewczyna cierpi, wiedząc, że Zbyszko jest wierny narzeczonej.

Miłość spełniona to uczucie, jakim obdarzyła Jagienka Zbyszka. Córka Zycha opiekowała się Zbyszkiem po śmierci jego żony. Rycerz kochał Danusię Jurandównę, jednak po jej śmierci zbliżył się z Jagienką i odwzajemnił jej uczucia. Po ślubie stworzyli zgodne, kochające się małżeństwo.