Medaliony

Cykl "Medaliony" powstał w oparciu o wywiady i wizje lokalne prowadzone w ramach prac Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, której członkiem była Zofia Nałkowska.

"Medaliony" to osiem opowiadań przedstawiających różne oblicza okrucieństwa i formy eksterminacji ludzi w czasie II wojny światowej. Jest to wstrząsający obraz hitlerowskich zbrodni, nakreślony za pomocą oszczędnych, pozbawionych komentarza wypowiedzi uczestników i naocznych świadków tego koszmaru. W poszczególnych opowiadaniach opisane zostały między innymi: produkcja mydła z ludzkich zwłok, cierpienie i męczeńska śmierć więźniów transportowanych do obozów zagłady, różne sposoby eksterminacji Żydów.

Lapidarne relacje są nie tylko świadectwem martyrologii niewinnych ofiar i oskarżeniem faszystowskiej machiny masowej zagłady. "Medaliony" Zofii Nałkowskiej pokazują także moralne skutki wojennego terroru: obojętność wobec ludzkiej krzywdy, deformację postaw etycznych, dewaluację wartości moralnych.

Swoją dezaprobatę dla wydarzeń relacjonowanych w opowiadaniach Zofia Nałkowska wpisała w motto cyklu: "Ludzie ludziom zgotowali ten los". Słowa te nasycone są przerażeniem i niedowierzaniem. To zwięzłe stwierdzenie oddaje w pełni tragizm losów milionów ofiar, niepojęte okrucieństwo ludzi względem innych, różniących się pochodzeniem, wyznaniem, narodowością. Skłania do refleksji nad istotą człowieczeństwa. Odczytywane przez pryzmat opisanych wydarzeń, stanowiących jedynie cząstkę prawdy o krzywdzie i upokorzeniu, uświadamia, do jak niewiarygodnego bestialstwa zdolny jest człowiek.

Zobacz także:

Zofia Nałkowska - najważniejsze dzieła

Medaliony - symbolika tytułu

Medaliony - portret psychologiczny ofiar wojny

Medaliony - plan wydarzeń

Medaliony - motywy

Medaliony - krótkie omówienie

Medaliony - kompozycja i konwencja i literacka

Medaliony - jako dokument zbrodni hitlerowskich

Medaliony - czas i miejsce akcji

Medaliony - cytaty

Medaliony - bohaterowie

Medaliony - bibliografia