Matura 2016 HISTORIA, poziom rozszerzony. Ten egzamin już jutro! [ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI]

Matura 2016, historia rozszerzona - ten egzamin nadal pozostaje prawdziwym wyzwaniem dla maturzystów. Nie tylko ze względu na duży materiał do opanowania, ale również przez pokaźny obszar tematyczny, szczególnie przy okazji wypracowania. Mimo to maturzyści chętnie wybierają ten właśnie przedmiot jako dodatkowy - jest on niezbędny przy rekrutacji na prestiżowe kierunki studiów, jak prawo czy archeologia. Rok temu maturzyści oceniali arkusz maturalny jako trudny. Jak będzie wyglądała tegoroczna matura z historii?

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .Zobacz HARMONOGRAM!

Matura 2016, historia. Poziom rozszerzony - zobacz, jak będzie wyglądał tegoroczny arkusz maturalny

Jak co roku, tak i tym razem arkusz matury 2016 z historii, przygotowany przez CKE będzie zawierał ok. 30 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Polecenia będą miały formę zamkniętą oraz otwartą. W tych pierwszych, np. wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz lub na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych tworzy ją samodzielnie. W arkuszu CKE będą przeważały zadania otwarte.

Matura 2016 HISTORIA, poziom rozszerzony - sprecyzowane wymagania CKE

CKE każdego roku publikuje informatory maturalne, zawierające najważniejsze informacje oraz wytyczne do każdej matury. Uczniowie, zamierzający zdawać historię również znajdą na tronie CKE przydatne informacje odnośnie wyglądu arkusza i zadań, które się w nim pojawią. - Zadania w arkuszu egzaminacyjnym: będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej; będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak analiza, porównywanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie, uogólnianie; będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi; będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych; będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. tekstu, mapy, diagramu, wykresu, tabeli, ilustracji, rysunku, tablicy genealogicznej; będą uwzględniać pięć epok historycznych (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, wiek XIX oraz wiek XX), problematykę historii Polski i historii powszechnej, a także zagadnienia z zakresu historii politycznej, społeczno-gospodarczej oraz historii kultury.

Matura 2016. Historia - najtrudniejsze ZADANIA z poziomu rozszerzonego

Matura z historii na poziomie rozszerzonym zawiera zwykle kilka smaczków, które sprawiają, ze maturzyści tak się jej obawiają. W zeszłym roku, według sprawozdania CKE, najtrudniejsze w arkuszu okazało się polecenie 15.1. Zgodnie z zadaniem od maturzystów oczekiwano podania nazwy odezwy, której dotyczyły oba źródła stanowiące wyposażenie do zadania - rysunek satyryczny z 1916 r. oraz fragment wspomnień legionisty, Romana Starzyńskiego. Aby dobrze rozwiązać to zadanie zdający powinni zwrócić uwagę, że Roman Starzyński podaje we wspomnieniach: ukazały się odezwy generał- gubernatorów warszawskiego i lubelskiego. Wymowa źródeł wyraźnie wskazywała na Akt 15 listopada. Zadanie 15.1. jest świetnym przykładem pokazującym istotny związek pomiędzy posiadanymi przez abiturienta umiejętnościami a niezbędną do prawidłowej odpowiedzi wiedzą.

Matura 2016 historia, rozszerzenie - ODPOWIEDZI, arkusze CKE

Maturzysto, nie musisz czekać z rozwianiem swoich wątpliwości do czerwca! Już jutro wieczorem opublikujemy oficjalny arkusz CKE oraz przykładowe odpowiedzi, opracowane przez naszych ekspertów z Edulandia.pl. Zapraszamy również do dzielenia się wrażeniami na naszym profilu na Facebooku "Ożeż w maturę".

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę" .Zobacz HARMONOGRAM!

Więcej o: