Prbna matura z OPERONEM 2015/2016 - dzisiaj maturzyci sprawdz swoj wiedz z fizyki

Prbna matura z Operonem 2015/2016 to akcja, dziki ktrej polscy maturzyci mog sprawdzi swoje umiejtnoci z przedmiotw, ktre zdawa bd na majowym egzaminie maturalnym. Ostatniego dnia testw uczniowie przystpi do sprawdzianw z przedmiotw dodatkowych. Jak co roku cz z nich wybraa fizyk.
Prbna matura z Operonem 2015/2016 - kto przystpi do egzaminu z fizyki?

Fizyka to przedmiot, na ktry decyduj si gwnie uczniowie klas matematycznych i przyrodniczych. Dobre zdanie tego przedmiotu umoliwia dostanie si na wiele kierunkw politechnicznych, a take cz medycznych. Matura z fizyki na poziomie rozszerzonym w maju 2015 w opinii zdajcych j uczniw okazaa si trudna. Warto wic ju w trakcie prbnej matury z Operonem sprawdzi swoj wiedz z tego przedmiotu i rozpocz solidne przygotowania.

Prbna matura OPERON 2015/2016 - o czym musisz pamita?

Mimo e matura prbna z Operonem nie pocigaj za sob adnych konsekwencji, obowizuj na niej takie same reguy, jak na egzaminach w maju. Przystpujcym do prbnej matury przypominamy klika najwaniejszych zasad:

na egzaminy zabieramy ze sob dugopis lub piro z czarnym tuszem/atramentem;

do sali nie wnosimy jedzenia ani wszelkiego rodzaju przedmiotw "na szczcie";

nie przynosimy ze sob adnych urzdze telekomunikacyjnych ani nie korzystamy z nich w sali;

na naszych stolikach mog znajdowa si tylko arkusze egzaminacyjne, przybory pomocnicze i pomoce dopuszczone przez dyrektora CKE. Wyjtek stanowi osoby niepenosprawne lub chore. W tego typu przypadkach na stolikach mog znajdowa si leki i inne pomoce medyczne przepisane przez lekarza lub konieczne ze wzgldu na niepenosprawno lub chorob.

Prbna matura OPERON 2015/2016 - klucz odpowiedzi fizyki

Ju dzisiaj o godzinie 15 opublikujemy na portalu Edulandia.pl klucz odpowiedzi do matury prbnej z Operonem z fizyki. Zachcamy wszystkich tegorocznych maturzystw przystpujcych do prbnej matury do ledzenia naszej strony!

Prbna matura OPERON 2015/2016 - bd na bieco na Facebooku!

Wszystkich maturzystw zapraszamy na nasz fanpage Oe w matur! Tutaj znajdziecie wszystkie istotne informacje na temat egzaminu maturalnego, a take uzyskacie rnego rodzaju pomoce naukowe (arkusze z poprzednich lat, wzory, porady). Co najwaniejsze, tutaj moecie dzieli si waszymi wraeniami i przeczuciami z innymi maturzystami! Wsparcie 24 godziny na dob!

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel si opiniami, odpowiedziami i wtpliwociami zwizanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Oe w matur" .