Próbny egzamin gimnazjalny 2015/2016 już za tydzień! Co jeszcze warto powtórzyć?

Próbny egzamin gimnazjalny 2015/2016 z Operonem rozpocznie się już 8 grudnia. Egzaminy potrwają do 10 grudnia. Uczniowie gimnazjów będą mogli sprawdzić swoje umiejętności z nauk humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych. Zobacz, co należy jeszcze przejrzeć.
Próbne test gimnazjalne 2015/2016 - część humanistyczna

8 grudnia będzie miał miejsce egzamin z części humanistycznej. Test ten będzie podzielony na dwa bloki:

Od 9 do 10 uczniowie będą się zmagali z historią i WOS-em. Na napisanie egzaminu przeznaczono 60 min.

Próbny egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie - sprawdź się! - pobierz arkusz

Od 11 do 12:30 gimnazjaliści będą rozwiązywać zadania z języka polskiego. Czas, jaki mają do zagospodarowania to 90 min.

Próbny test gimnazjalny z języka polskiego - sprawdź się! - pobierz arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem- część matematyczno-przyrodnicza

9 grudnia odbędzie się egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Tak samo jak w przypadku części humanistycznej, test zostanie podzielony:

Od 9 do 10 uczniowie będą pisali część przyrodniczą. Na rozwiązanie testu przeznaczono czas 60 min.

Próbny egzamin gimnazjalny z części przyrodniczej - sprawdź, co jeszcze musisz powtórzyć- pobierz arkusz

Od 11 do 12:30 gimnazjaliści będą rozwiązywać zadania z matematyki na co wyznaczono 90 min.

Próbny test gimnazjalny z matematyki - sprawdź, co jeszcze musisz powtórzyć - pobierz arkusz

Próbny test gimnazjalny 2015/2016 - język obcy

10 grudnia będzie miał miejsce egzamin z języków obcych. W próbnym teście gimnazjalnym z Operonem uczniowie mogą wybrać język niemiecki lub język angielski. Dodatkowo egzamin został podzielony na dwa poziomy: podstawowy i trudniejszy, rozszerzony.

Od godziny 9 do 10 odbędzie się test z poziomu podstawowego, czyli uczniowie mają 60 minut na napisanie egzaminu.

Próbny test gimnazjalny z angielskiego (podstawa) - sprawdź, co jeszcze trzeba powtórzyć- pobierz arkusz

Próbny egzamin gimnazjalny z niemieckiego (podstawa) - sprawdź, co jeszcze musisz powtórzyć pobierz arkusze

Od godziny 11 do 12 odbędzie się test z poziomu rozszerzonego, na który przeznaczono 60 minut.

Próbny egzamin gimnazjalny z angielskiego (rozszerzenie) - sprawdź, co jeszcze musisz powtórzyć- Sprawdź arkusze i odpowiedzi próbnego egzaminu gimnazjalnego

Próbny test gimnazjalny z niemieckiego (rozszerzenie) - sprawdź, co jeszcze musisz powtórzyć pobierz arkusz

Dyskutuj o egzaminie egimnazjalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Gimnazjalipsa" .