Matura próbna z Operonem a matura majowa. Czym się różnią?

Matura próbna z Operonem rozpoczyna się już jutro i będzie trwać do 27 listopada. To bardzo dobra okazja do tego, by przyszli maturzyści sprawdzili swoje umiejętności przed właściwym egzaminem, który odbędzie się w maju. Jakie są różnice między maturą próbną a maturą majową? Odpowiadamy!
Organizatorzy - matura próbna z Operonem i matura majowa

Organizatorem próbnej matury jest Operon i "Gazeta Wyborcza". Operon to wydawnictwo pedagogiczne, które oferuje podręczniki do wszystkich poziomów nauczania, ale także publikacje przygotowujące do egzaminów edukacyjnych - testu gimnazjalnego czy matury.

Matura majowa jest egzaminem państwowym, który przygotowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Organizacja ta ustala materiał arkuszy egzaminacyjnych, przygotowuje zasady oceniania rozwiązań poleceń, organizuje druk i pomaga w przeprowadzeniu matury w szkołach.

Cel matur - matura próbna z Operonem a właściwa matura

Celem matury próbnej z Operonem jest sprawdzenie wiedzy przed właściwym egzaminem. Arkusze maturalne są tak zbudowane, by nie obejmowały całego programu nauki, a jedynie ten, który już uczniowie sobie przyswoili. Próbna matura ma wskazać uczniom ich słabe punkty, by wiedzieli nad czym jeszcze trzeba popracować, by osiągnąć jak najlepsze wyniki na majowym egzaminie.

Z kolei właściwa matura ma za zadanie poświadczyć, że dana osoba przyswoiła sobie pewien poziom wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Dzięki temu dokumentowi można ubiegać się o przyjęcie do szkół wyższych.

Uczestnictwo w próbnej maturze z Operonem i majowej maturze

Uczestnictwo w maturze próbnej z Operonem jest obligatoryjne. To dyrektor szkoły lub inna osoba upoważniona przez niego może zgłosić szkołę do programu. Również on decyduje, które z egzaminów napiszą uczniowie i w jakim czasie (nie musi trzymać się ustaleń harmonogramów). Ponadto matura z Operonem zawsze jest organizowana w listopadzie.

Jeśli chodzi o maturę majową to mogą do niej przystąpić uczniowie trzecich klas LO, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły oraz uczniowie techników zawodowych, którzy również zdają ten egzamin po trzecim roku swojej edukacji. Dodatkowo właściwa matura zawsze odbywa się w maju.

Dyskutuj o egzaminie maturalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Ożeż w maturę".Matura próbna z Operonem a majowa matura - z jakich przedmiotów pisze się egzamin?

W przypadku matury próbnej z Operonem to nauczyciele danej szkoły decydują z jakich przedmiotów oraz na jakich poziomach uczniowie napiszą egzaminy. W ramach akcji można napisać testy z takich dziedzin nauki jak język polski, matematyka, język obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) oraz z przedmiotów dodatkowych (WOS, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka). Wszystkie egzaminy różnicują się na poziom podstawowy oraz rozszerzony.

Na majowej maturze obowiązkowo trzeba przystąpić do dwóch egzaminów ustnych (z języka polskiego i nowożytnego języka obcego) oraz czterech egzaminów pisemnych (polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego na poziomie podstawowym i jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym). Jeśli chodzi o wybór dodatkowego, rozszerzonego egzaminu to można wybierać spośród przedmiotów takich jak biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie język polski i nowożytne języki obce.

Przygotowania do matury próbnej z Operonem

Jeśli chcesz się przygotować do matury próbnej z Operonem to skorzystaj z zeszłorocznych arkuszy maturalnych.

Próbna matura z Operonem - zbiór ARKUSZY MATURALNYCH z poprzednich lat. Sprawdź arkusze i rozwiązania zadań!>>>