Czy to koniec gimnazjw? Od 1 wrzenia mog wej w ycie powane zmiany w edukacji

To moe by ostatni rok szkolny z gimnazjami - przedstawiciele formujcego si wanie nowego rzdu zapowiadaj, e zamierzaj zlikwidowa 3-letnie szkoy ponadpodstawowe. Co na to nauczyciele? I co powstanie w miejsce gimnazjw?
Zmiany ju od nowego roku szkolnego?

O planach reformy systemu edukacji poinformowa Piotr Gliski, szef Rady Programowej PiS, w wywiadzie dla stacji RMF.FM. Za najbardziej palcy problem Gliski (kandydat na wicepremiera w nowym rzdzie) uzna kwesti gimnazjw. Prawo i Sprawiedliwo planuje ich likwidacj nawet z dniem 1 wrzenia 2016 roku. Co zamiast nich?

Te same tematy na okrgo

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", nowa wadza planuje "wprowadzenie systemu "trzy razy cztery", czyli cztery klasy edukacji wczesnoszkolnej w ramach omioklasowej podstawwki i cztery lata szkoy redniej". Innymi sowy to powrt do sytuacji sprzed reformy wprowadzajcej gimnazja. W omioklasowych szkoach podstawowych jak i w szkoach rednich miaby obowizywa tzw. spiralny program, a wic te same tematy miayby by kilkakrotnie powtarzane przez 12 lat edukacji.

Nauczyciele przeciwko reformom

Ju teraz pomys zlikwidowania gimnazjw negatywnie ocenia cz nauczycieli.

- Polska szkoa potrzebuje dofinansowania, a nie rewolucji. A adna zmiana w edukacji nie powinna zachodzi wbrew nauczycielom - komentowa w "Wyborczej" Sawomir Broniarz, prezes Zwizku Nauczycielstwa Polskiego.

Argumentem za utrzymaniem dotychczasowego systemu i przeciwko likwidacji gimnazjw mog te by wyniki midzynarodowych testw PISA czy raport Pearsona. Jak analizuje Gazeta Wyborcza, badania te pokazuj, e "gimnazja odniosy edukacyjny sukces", a nauczyciele z innych krajw przyjedaj do Polski, aby na wasne oczy zobaczy, jak funkcjonuj nasze szkoy ponadpodstawowe i przenie nasze rozwizania na swj grunt.

Polacy nie chc gimnazjw?

Mimo takich wnioskw okazuje si, e polska opinia publiczna wcale nie jest przychylna gimnazjom. Jak pisze "Wyborcza", w 2014 roku w sondau przeprowadzonym przez Homo Homini 60 proc. badanych opowiadao si za likwidacj gimnazjw. Niemal poowa bya przekonana, e te szkoy le ucz.

To nie koniec zmian

Chocia plan likwidacji gimnazjw to flagowy postulat jeli chodzi o zmiany w edukacji, pomysy na reformy w systemie szkolnictwa nie kocz si tutaj. PiS zapowiada te przywrcenie rodzicom decyzji w kwestii tego, czy pol swoje 6-letnie dzieci do szk.