Matura poprawkowa z matematyki 2015. Jakie arkusze rozwiązywali maturzyści w poprzednich latach?

Matura poprawkowa z matematyki 2015 już jutro. Egzamin poprawkowy odbędzie się 25 sierpnia 2015 r. o 9 rano. Przed przystąpieniem do matury w sierpniu warto przyjrzeć się arkuszom z egzaminów poprawkowych z poprzednich lat. Pozwoli to ocenić stan wiedzy i zapoznać się z formułą sprawdzianu. Rozwiązywanie arkuszy maturalnych to dobry sposób na usystematyzowanie wiadomości. Sprawdźmy zatem co egzaminatorzy przygotowywali na matury poprawkowe w ubiegłych latach.
Matura poprawkowa z matematyki 2015. Jak to wygląda?

Do poprawkowej matury z matematyki mogą podejść ci, którzy w maju nie zdali tylko jednego egzaminu. W trakcie sierpniowego egzaminu maturalnego zdających obowiązują te same zasady, co w maju. Poprawkowa matura z matematyki trwa 170 min. Maturzyści muszą rozwiązać 25 zadań zamkniętych i 9 otwartych.

Matura poprawkowa z matematyki 2015. Jakich zadań spodziewać się na poprawce z matematyki w sierpniu?

Nie ma co liczyć, że którekolwiek z zadań z poprzednich lat powtórzy się na maturze poprawkowej. Zadania maturalne charakteryzują się jednak pewną schematycznością - warto to wykorzystać, przygotowując się do matury poprawkowej. Poniżej prezentujemy kilka typów zadań, które co roku pojawiają się na egzaminach maturalnych z matematyki.

W arkuszach z matematyki zawsze pojawiają się zadania sprawdzające umiejętność wskazania na osi zbioru rozwiązań nierówności.

Fot. CKE

Fot. CKE

Arkusze z matematyki zawsze zawierają zadania, które sprawdzają, jak zdający radzą sobie z wyliczaniem procentów.

Fot. CKE

Fot. CKE

Kolejnym typowym zadaniem maturalnym jest obliczanie sinusów, cosinusów itd.

Fot. CKE

Fot. CKE

Na poprawkowej maturze z matematyki niezbędna będzie umiejętność rozwiązywania równań. Nie ma matematycznego arkusza maturalnego, który nie wymagałby rozwiązania przynajmniej jednego równania. Pojawiają się one zarówno w części zamkniętej, jak i otwartej.

Fot. CKE

Fot. CKE

Nieco mniej schematyczne są zadania otwarte. Jednak i tu pojawiają się pewniki. Jednym z nich jest zadnie typu "wykaż" lub "udowodnij".

Fot. CKE

Fot. CKE

Kolejnym pewnikiem jest jedno z ostatnich zadań otwartych. To chyba najbardziej schematyczny punkt każdego arkusza. Zmienia się jego treść, ale sposób rozwiązywania jest ten sam. Warto go sobie przyswoić - zadanie jest wysoko punktowane!

Fot. CKE

Fot. CKE

Matura poprawkowa z matematyki 2015. Kiedy wyniki poprawki z matematyki?

Maturzyści poprawiający egzamin maturalny w sierpniu nie będą musieli długo czekać na wyniki. O tym, jak poszła matura poprawkowa z matematyki oraz z innych przedmiotów dowiedzą się już 11 września.