Matura poprawkowa 2015 już za dwa tygodnie! Sprawdź harmonogram egzaminów poprawkowych

Matura poprawkowa 2015 odbędzie się dokładnie za dwa tygodnie. To już ostatni dzwonek, żeby przygotować się do drugiego podejścia do egzaminów maturalnych. Z jakich przedmiotów można poprawić maturę i jak wygląda maturalny egzamin poprawkowy?
Matura poprawkowa 2015. Bo majowa matura poszła słabo...

W tym roku aż 26 proc. uczniów liceów ogólnokształcących nie zdało tzw. nowej matury. Odsetek ten jest jeszcze wyższy w przypadku maturzystów z techników, którzy pisali tzw. starą maturę - 36 proc. tych uczniów nie poradziło sobie na egzaminach.

Matura poprawkowa 2015. Najgorsze wyniki z...

Majowa matura 2015 nie wszystkim poszła najlepiej. Najgorsze wyniki uczniowie uzyskali z WOS-u (tylko 26 proc. przystępujących zdało maturę) i z geografii (41 proc. zdało ten egzamin). Z matematyki maturzyści średnio zdobyli 55 proc. na poziomie podstawowym. Na poziomie rozszerzonym średni wynik wyniósł 41 proc.

Najlepiej z maturą 2015 poradzili sobie uczniowie z województwa małopolskiego - tam maturę zdało 77 proc. abiturientów. Najgorsze wyniki tegorocznych matur uzyskali absolwenci z województwa zachodniopomorskiego - odsetek zdawalności wyniósł tam 70 proc.

Matura poprawkowa 2015. Kto może poprawić maturę?

Do matury poprawkowej 2015 mogą podejść ci zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej. Tak wynika z przepisów ustalonych przez CKE. Do matury poprawkowej mogą przystąpić absolwenci wszystkich rodzajów szkół.

W tym roku prawo do poprawki z matury ma 15 proc. absolwentów liceów ogólnokształcących i 25 proc. abiturientów z techników.

Matura poprawkowa 2015. Harmonogram egzaminów maturalnych

Matura poprawkowa odbędzie się już za dwa tygodnie. CKE przeznaczyło na maturę poprawkową 5 dni. Poniżej harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych:

- Część pisemna: 25 sierpnia 2015 (wtorek), godz. 9:00

- Część ustna: 24-28 sierpnia 2015

Maturzyści mogą zdawać egzaminy w części ustnej z języka polskiego, języków obcych nowożytnych, a także języków mniejszości narodowych.

Matura poprawkowa 2015. Kiedy otrzymam świadectwo dojrzałości?

Abiturienci, których matura poprawkowa 2015 zakończy się sukcesem, dostaną świadectwo maturalne w piątek 11 września. Tego dnia okręgowe komisje egzaminacyjne prześlą do szkół świadectwa dojrzałości.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!