Matura 2015: historia na poziomie rozszerzonym. Maturzyści kończą rozwiązywanie historii rozszerzonej

Matura 2015 z historii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 14. Maturzyści mieli 180 minut na rozwiązanie arkusza maturalnego. Matura z historii rozszerzonej nie jest obowiązkowa, a nieuzyskanie 30 proc. punktów nie oznacza dla absolwenta oblania egzaminu maturalnego.

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, HISTORIA, NOWA MATURA, POZIOM ROZSZERZONY SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO

OFICJALNE ARKUSZE, HISTORIA, NOWA MATURA, POZIOM ROZSZERZONY>>Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015: historia rozszerzona na "nowej maturze"

Matura z historii ma formę pisemną. Matura z rozszerzonej historii jest zdawana od tego roku szkolnego tylko jako dodatkowy przedmiot. Matura z historii rozszerzonej zawiera mniej więcej 30 zadań, wśród których jest jedno polecenie wymagające napisania wypracowania na jeden z pięciu tematów związanych ze starożytnością, średniowieczem, dziejami nowożytnymi, XIX i XX wiekiem. Na maturze z historii zadania koncentrują się głównie na sprawdzaniu umiejętności zdającego z zakresu analizy oraz interpretacji historycznej, chronologii historycznej i konstruowania narracji historycznej.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015 z historii na poziomie rozszerzonym: wyniki egzaminu

Przykładowe odpowiedzi do matury z historii rozszerzonej będą umieszczone serwisie Edulandia.pl jeszcze dziś. Eksperci Edulandii.pl  rozwiążą arkusz z historii zaraz po tym, jak CKE opublikuje go na swojej stronie. Maturzysto, sprawdź, jak ci poszła matura z historii 2015!

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, HISTORIA, NOWA MATURA, POZIOM ROZSZERZONY SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO

OFICJALNE ARKUSZE, HISTORIA, NOWA MATURA, POZIOM ROZSZERZONY>>Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku!Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.HARMONOGRAM EGZAMINÓW!