Matura 2015 historia rozszerzona [liceum, technikum, odpowiedzi]

Matura 2015 z historii na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 14. Matura z historii rozszerzonej nie jest obligatoryjnym egzaminem, więc nieuzyskanie 30 proc. punktów nie oznacza dla maturzysty oblania całego egzaminu maturalnego. Prezentujemy przykładowe zadania i arkusze z próbnych matur z historii rozszerzonej.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015 jeszcze trwa! Zobacz odpowiedzi do egzaminów maturalnych. Sprawdź, ile punktów zdobyłeś na maturach 2015!Matura 2015: odpowiedzi z historii na poziomie rozszerzonym

Wyniki i oficjalne odpowiedzi do matury z historii rozszerzonej będą znane dopiero w czerwcu. Wcześniej jednak przykładowe odpowiedzi do zadań z historii rozszerzonej będzie można zobaczyć w serwisie Edulandia.pl. Eksperci Edulandii.pl  rozwiążą arkusz z historii rozszerzonej zaraz po tym, jak Centralna Komisja Edukacyjna opublikuje go na swojej stronie. Maturzysto, sprawdź, jak napisałeś maturę z historii 2015!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku!Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.Matura 2015: historia rozszerzona od 2015 roku

Matura z historii na poziomie rozszerzonym może być zdawana od tego roku szkolnego tylko jako dodatkowy przedmiot (w przypadku absolwentów liceów). Matura z historii ma formę pisemną, trwa 180 minut. Do matury z historii może przystąpić każdy z maturzystów.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015: historia na poziomie rozszerzonym. Co znajdzie się w arkuszu?

Matura z historii rozszerzonej zawiera ok. 30 zadań. W arkuszu egzaminacyjnym jest jedno zadanie wymagające napisania wypracowania na jeden z kilku tematów, które są zróżnicowane według epok (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, XIX i XX wiek) oraz obszarów historii (historia polityczna, społeczno-gospodarcza oraz historia kultury). Obejmują one historię Polski oraz historię powszechną Na maturze z historii polecenia koncentrują się na sprawdzaniu umiejętności maturzysty z zakresu chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej, a także tworzenia narracji historycznej.

28 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2014/2015, Historia, poziom rozszerzony [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, MATEMATYKA, POZIOM PODSTAWOWY SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE, MATEMATYKA, POZIOM PODSTAWOWY >>Matura 2015, historia poziom rozszerzony. Zadania CKEHARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015, historia rozszerzona. Jakie tematy wypracowań pojawiały się w poprzednich latach?

- Przystosowanie czy opór? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec władzy

komunistycznej w latach 1945-1956.

- Scharakteryzuj proces stalinizacji Polski po II wojnie światowej. W pracy

wykorzystaj załączone materiały źródłowe.

- Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że kultura w średniowiecznej Europie miała

charakter uniwersalny? Odpowiedź uzasadnij.

- Bić się czy nie bić? Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec zaborców

w XIX wieku.

- Scharakteryzuj przemiany ustrojowe w Rzeczypospolitej w latach 1764-1795. Oceń, czy

były one zgodne z ideologią oświecenia.

- Czy zgadzasz się z opinią, że II Rzeczpospolita była państwem demokratycznym? Swoje

zdanie uzasadnij, uwzględniając przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1918-1939.

- Wyjaśnij wpływ uwarunkowań międzynarodowych i lokalnych na gospodarkę

II Rzeczypospolitej. W pracy odwołaj się do materiałów źródłowych.

Matura 2015 jeszcze trwa! Zobacz odpowiedzi do egzaminów maturalnych. Sprawdź, ile punktów zdobyłeś na maturach 2015!HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI, MATEMATYKA, POZIOM PODSTAWOWY SPRAWDŹ, JAK CI POSZŁO OFICJALNE ARKUSZE, MATEMATYKA, POZIOM PODSTAWOWY >>Matura 2015 jeszcze trwa! Zobacz odpowiedzi do egzaminów maturalnych. Sprawdź, ile punktów zdobyłeś na maturach 2015!