Matura 2015 język polski rozszerzony [liceum, technikum]. Tematy wypracowań

Matura 2015 z polskiego rozszerzonego obyła się 7 maja o godz. 9.00. Matura z polskiego rozszerzonego polegała na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch tematów. Zobacz, z jakimi poleceniami spotkali się na maturze z polskiego rozszerzonego maturzyści w poprzednich latach! [odpowiedzi, tematy wypracowań, lektury]

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Matura 2015 polski rozszerzony. Można go oblać?

Matury z polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonej nie musi pisać każdy. Maturę z polskiego rozszerzonego piszą wyłącznie osoby wybierające się na studia humanistyczne lub po prostu lubiące język polski. Egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie można nie zdać. Napisanie matury z polskiego rozszerzonego na mniej niż 30 proc. nie skutkuje niezdaniem całej matury. Matura z polskiego na poziomie rozszerzonym ocenia u absolwenta umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich bądź tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej.

Matura 2015 język polski rozszerzony. Co znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym?

Na maturze z polskiego rozszerzonego należy napisać jedynie wypracowanie. Maturzysta dostaje arkusz egzaminacyjny, w którym widnieją dwa tematy wypracowania maturalnego. Jeden dotyczy wypowiedzi argumentacyjnej, natomiast drugi wymaga interpretacji porównawczej podanych tekstów literackich. Na egzaminie maturalnym z polskiego rozszerzonego maturzysta pisze wypracowanie na dowolnie wybrany temat. Na maturze z języka polskiego absolwent ma trzy godziny na napisanie wypracowania.

Matura 2015 z polskiego na poziomie rozszerzonym. Tematy wypracowań

Na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym tematy wypracowań są znacznie trudniejsze niż na poziomie podstawowym. Oto tematy, które znalazły się w arkuszach egzaminacyjnych z poprzednich lat.

2011:

1. Zinterpretuj fragment dramatu Sławomira Mrożka "Śmierć porucznika".

Określając sytuację dramatyczną i sposób jej budowania, odpowiedz na pytanie, jaką rolę odgrywają w tekście nawiązania do twórczości Adama Mickiewicza i tradycji literackiej romantyzmu. Wykorzystaj odpowiednie konteksty interpretacyjne.

2. Porównaj sposoby kreowania obrazów tańca i jego funkcje we fragmencie poematu "Kwiaty polskie" Juliana Tuwima i w wierszu "Niech żyje bal" Agnieszki Osieckiej.

2012:

1. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej wierszy Jana Kochanowskiego "O żywocie ludzkim" i Agnieszki Osieckiej "Kolęda z pretensjami". Zwróć uwagę na przedstawione w nich obrazy ludzkiego życia oraz postawę podmiotu mówiącego wobec świata.

2. Codzienność w czasach Zagłady. Analizując i interpretując opowiadanie Idy

Fink "Przed lustrem", zwróć uwagę na kreację bohaterek, ich sytuację oraz znaczenie tytułowego lustra.

2013:

1. Porównaj wizerunki Aresa i sposoby oraz cele ukazania tej postaci we fragmentach eposu Homera "Iliada" i eseju Zbigniewa Herberta "Olimpijski generał".

2. Biblioteka i jej użytkownicy. Analizując i interpretując fragmenty prozy Umberto Eco "Imię róży" i Melchiora Wańkowicza "Ziele na kraterze", porównaj przedstawione literackie obrazy i sposoby ich kreacji.

2014:

1. Literackie obrazy miłości i sposoby ich kreowania we fragmentach "Don Kichota

z La Manchy" Miguela de Cervantesa Saavedry oraz "Romea i Julii" Williama Szekspira.

2. Porównaj obrazy miasta przedstawione we fragmentach opowiadania Brunona Schulza "Sierpień" i powieści Leopolda Tyrmanda "Zły". Omów sposoby ukazania przestrzeni i funkcje, jakie ona pełni w obu utworach.

Sprawdź HARMONOGRAM EGZAMINÓW!

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.Matura 2015: język polski poziom rozszerzony: wyniki, odpowiedzi, arkusze

Po każdym egzaminie maturalnym przykładowe odpowiedzi będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Eksperci edulandii.pl rozwiążą arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE udostępni je na swojej stronie. Maturzysto, sprawdź, jak napisałeś maturę z polskiego!

harmonogram egzaminów!

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015!

Przykładowe pytania i odpowiedzi!Twórz z nami serwis Edulandia.pl

Wypełnij ankietę!Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2015" bez tajemnic.Więcej o: