Matura 2015 już za tydzień. Terminy, arkusze, odpowiedzi

Matura już za chwilę. Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja i potrwają do 29 maja. Sprawdź harmonogram matur oraz próbne arkusze i odpowiedzi do nich.
Matura 2015: obowiązkowe egzaminy

Maturzyści obowiązkowo zdają egzamin maturalny w części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego. Muszą też przystąpić do egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym z dowolnego przedmiotu dodatkowego. Maturę w części ustnej absolwenci mają obowiązek zdać z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego. Zobacz harmonogram egzaminów!

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015!

Przykładowe pytania i odpowiedzi!Twórz z nami serwis Edulandia.pl

Wypełnij ankietę!Matura 2015: egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym

Jak podaje CKE maturzyści mogą przystąpić do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej z następujących przedmiotów:

biologia (na poziomie rozszerzonym)

chemia (na poziomie rozszerzonym)

filozofia (na poziomie rozszerzonym)

fizyka (na poziomie rozszerzonym)

geografia (na poziomie rozszerzonym)

historia (na poziomie rozszerzonym)

historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)

historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)

informatyka (na poziomie rozszerzonym)

język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)

język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)

język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)

język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)

język polski (na poziomie rozszerzonym)

matematyka (na poziomie rozszerzonym)

wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

Matura 2015: matura ustna, czyli wystąpienie przed komisją

Maturę ustną na poziomie rozszerzonym można natomiast zdawać z przedmiotów:

język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)

język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)

język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)

język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)

Centralna Komisja Egzaminacyjna uprzedza, że w zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony.

Matura 2015: egzamin z przedmiotu, który nie był nauczany w szkole

Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu. Oznacza to, że uczeń lubiący filozofię może zdawać z niej egzamin, nawet jeśli nie była ona jego przedmiotem szkolnym. W tym celu musi tylko złożyć deklarację maturalną w odpowiednim terminie. Zobacz harmonogram egzaminów!

Matura 2015: jak ją zdać?

Matura jest zdana, kiedy absolwent uzyska co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, przynajmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i jeśli przystąpi do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (próg zaliczenia nie jest określony).

Egzamin maturalny 2015: arkusze i odpowiedzi

Matura już za tydzień, dlatego warto przejrzeć próbne arkusze egzaminacyjne. Do arkuszy dołączamy gotowe rozwiązania testów.

28 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2014/2015, WOS, poziom rozszerzony [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

28 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2014/2015, Historia, poziom rozszerzony [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

28 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2014/2015, Chemia, poziom rozszerzony [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

28 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2014/2015, Fizyka, poziom rozszerzony [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

28 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2014/2015, Geografia, poziom rozszerzony [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

27 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Język angielski, poziom podstawowy [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

27 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Język angielski, poziom rozszerzony [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

27 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Język niemiecki, poziom podstawowy [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

27 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2014/2015, Język niemiecki, poziom rozszerzony [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

27 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2014/2015, Język rosyjski, poziom podstawowy [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

27 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2013/2014, Język rosyjski, poziom rozszerzony [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

27 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2014/2015, Język francuski, poziom podstawowy [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

27 listopada, godz. 9 - próbna matura Z Operonem 2014/2015, Język francuski, poziom rozszerzony [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

26 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Matematyka, poziom podstawowy [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

26 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Matematyka, poziom podstawowy [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

26 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Matematyka, poziom podstawowy [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

26 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Matematyka, poziom podstawowy [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

26 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Matematyka, poziom podstawowy [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

25 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Język polski, poziom podstawowy (nowa matura) [Zobacz odpowiedzi i arkusze]

25 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Język polski, poziom podstawowy (nowa matura) [Zobacz odpowiedzi i arkusze]

25 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Język polski, poziom podstawowy (stara matura) [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

25 listopada, godz. 9 - próbna matura z Operonem 2014/2015, Język polski, poziom podstawowy (stara matura) [Zobacz arkusze i odpowiedzi]

Testy do próbnej matury z Operonem z lat ubiegłych można znaleźć w bazie testów na stronach Edulandia.pl - Matura - baza testów maturalnych

Matura 2015: gdzie szukać odpowiedzi?

Po każdym egzaminie maturalnym odpowiedzi do testów będzie można sprawdzić w serwisie Edulandia.pl. Nasi eksperci będą rozwiązywać arkusze maturalne zaraz po tym, jak CKE opublikuje je na swojej stronie. Sprawdź harmonogram egzaminów!

Więcej o: