Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do próbnego egzaminu maturalnego z CKE 2014/2015 z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Sprawdź swoje odpowiedzi! 

Sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi na próbnym egzaminie maturalnym z CKE 2014/2015! Oto arkusze i przykładowe odpowiedzi z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym!
Uczniowie ostatnich klas szkół średnich zmierzyli się już z próbnym egzaminem z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Zobacz arkusze i przykładowe odpowiedzi do zadań, jakie pojawiły się na próbnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym z języka rosyjskiego z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) 2014/2015!

Matura próbna z CKE 2014/2015, język rosyjski, poziom podstawowy - ARKUSZEMatura próbna z CKE 2014/2015, język rosyjski, poziom podstawowy - KLUCZ ODPOWIEDZIMatura próbna z CKE 2014/2015, język rosyjski, poziom podstawowy - TRANSKRYPCJE NAGRAŃJak przebiegał próbny egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym?

Próbny egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym trwał 120 minut. W tym czasie, maturzyści musieli rozwiązać zadania dotyczące przedstawionego materiału audio i tekstów pisanych, a także wykazać się znajomością rosyjskich środków językowych. Na poziomie podstawowym pojawiły się zadania zamknięte o różnej formie: wielokrotnego wyboru, typu: prawda/fałsz, polegające na dobieraniu. W ostatnim poleceniu, egzaminowani musieli napisać krótką wypowiedź w języku obcym, o długości od 80 do 130 słów.

Do właściwego egzaminu z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym muszą podejść wszyscy uczniowie ostatnich klas szkół średnich. Próbny egzamin z języka rosyjskiego CKE 2014/2015 miał nie tylko zweryfikować wiedzę licealistów, ale też przygotować ich do realiów prawdziwego egzaminu, który odbędzie się w maju 2015 roku. Sprawdzian odbył się jedynie w tych szkołach, które zgłosiły chęć udziału w projekcie CKE.