Matura próbna z Operonem 2014/2015: już tym tygodniu (28.11) egzaminy z przedmiotów dodatkowych.

Matura próbna z Operonem to sprawdzian przed prawdziwym egzaminem maturalnym w maju. W tym tygodniu uczniowie ostatnich klas szkół licealnych ogólnokształcących przystąpią do próbnej matury z Operonem z przedmiotów dodatkowych. Wszystkie te przedmioty będą na poziomie rozszerzonym.

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015!

Przykładowe pytania i odpowiedzi!Kiedy i o której?

Wszystkie egzaminy maturalne z Operonem 2014/2015 z przedmiotów dodatkowych odbędą się w piątek 28 listopada 2014 roku. Każdy z nich rozpocznie się o godzinie 9:00.

Matura próbna z Operonem - biologia

Biologia to przedmiot obowiązkowy dla wszystkich tych, którzy chcą się dostać na studia medyczne. W ciągu trzech godzin zegarowych, uczniowie zdający egzamin z biologii będą musieli popisać się wiedzą - wymagana jest wiedza na temat budowy ciała człowieka. Duży nacisk kładzie się na genetykę i hormony. Ważnym działem, który zawsze się pojawia, jest ochrona środowiska. Uczeń musi umieć argumentować swoje zdanie i odpowiedzi. Często pojawiają się pytania na temat układu krwionośnego oraz budowy komórek.

Matura próbna z Operonem - chemia

Kolejny przedmiot, który często jest brany pod uwagę w dostaniu się na studia medyczne. Chemia opiera się oczywiście na pierwiastkach i reakcjach chemicznych, dlatego od uczniów wymaga się znajomości całego układu okresowego. Uczeń musi umieć obliczać zadania i wartości chemiczne oraz przekształcać wzory. Budowa kwasów, zasad, elektronów jest podstawą i często padają o nie pytania. Należy znać właściwości pierwiastków oraz ich zastosowanie w eksperymentach chemicznych.

Matura próbna z Operonem - fizyka i astronomia

Przedmiot uznawany za jeden z najtrudniejszych, wymaga znajomości praw fizyki oraz umiejętności przekształcania wzorów. Egzaminy maturalne z fizyki to nic innego jak zadania, przy których trzeba korzystać z własnej wiedzy. Egzaminy maturalne podzielone są na "działy", które zawierają w sobie kilka zadań w takich kategoriach jak elektryczność, siły fizyczne, prawa fizyki, dźwięk, Układ Słoneczny, fale, promieniowanie itp.

Matura próbna z Operonem - geografia

Geografia jest przedmiotem chętnie wybieranym przez maturzystów. Do zestawu maturalnego dodaje się kolorową mapę, na podstawie której trzeba odpowiedzieć na pytania. Dlatego czytanie map i zdjęć będzie dla uczniów kluczowe. Ponadto testowana będzie wiedza na temat skał, gleby, atmosfery i wód. Nie obejdzie się bez znajomości państw i miast świata. Często pytania z geografii każą nazwać poszczególne obiekty geograficzne. Uczeń musi umieć również zagadnienia związane z handlem, transportem, przemysłem, rolnictwem i usługami, ponieważ często pojawiają się pytania o największych importerów albo eksporterów danych produktów.

Matura próbna z Operonem - historia

Przedmiot potrzebny, aby dostać się na różne studia humanistyczne. Egzamin z historii podzielony jest na trzy części, a w każdej z nich uczeń będzie musiał korzystać z własnej wiedzy na temat historii - od starożytności po czasy współczesne, niezależnie czy wydarzenia dotyczą Polski czy świata. Zakres materiału jest ogromny. Niemniej, warto zwracać uwagę na źródła tekstów historycznych, bo mogą one ułatwić pisanie i przyporządkować dany tekst do okresu historycznego.

Pierwsza część egzaminu to test. Druga część to odpowiadanie na pytania, analizując teksty historyczne. Ostatnią częścią egzaminu jest napisanie wypracowania na jeden z tematów podanych w arkuszu.

Powtórka z historii - od starożytności do czasów współczesnych! Powtórz z Edulandią przed maturą z historii!Matura próbna z Operonem - informatyka

Najbardziej przyszłościowy kierunek studiów wymaga jednak od uczniów szkoły licealnej poświęcenia. Egzamin podzielony jest na dwie części, które można określić jako pisemną i praktyczną. Pisemna część to rozwiązywanie zadań matematycznych na arkuszu, korzystając przy tym z wiedzy informatycznej. Druga część egzaminu to praca na komputerze i rozwiązywanie zadań przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych. Często na egzaminie pojawia się projektowanie procedury i analiza algorytmu. Ważną informacją dla maturzystów jest to, iż muszą zapisywać swoje prace na przenośnym dysku pod dokładnie takimi nazwami jakie są wymagane w arkuszu. W przeciwnym razie nie będą sprawdzane.

Matura próbna z Operonem - język łaciński i kultura antyczna

Chociaż łacina to martwy język, dalej znajdują się jego pasjonaci. Egzamin maturalny będzie dla tych osób wyzwaniem, głównie pod względem leksykalno-gramatycznym. Uczniowie będą musieli wykazać się znajomością zasad gramatyki oraz umiejętnie wstawiać łacińskie słowa w zdania. Pytania są podchwytliwe, a więc trzeba uważać.

Egzamin podzielony jest na trzy części. Pierwszą jest właśnie znajomość gramatyki. Druga część to przekład tekstu z łacińskiego na polski. Natomiast ostatnią częścią jest napisanie wypracowania w języku polskim, korzystając z własnej wiedzy na temat kultury antycznej.

Matura próbna z Operonem - wiedza o społeczeństwie

Przedmiot, który skupia się na problemach politycznych i społecznych na świecie. Bardzo ważna jest znajomość terminów takich jak: państwo, społeczeństwo, organizacja międzynarodowa, trójpodział władzy. Obowiązkowe jest także posiadanie wiedzy dotyczącej bieżących wydarzeń. Uczeń powinien znać proces ustawodawczy Polski oraz znać nazwiska ważnych, światowych przywódców i polityków. Wymagana jest także wiedza z historii konfliktów zbrojnych XX i XXI wieku.

Egzamin z wiedzy o społeczeństwie podzielony jest na trzy części i jest bardzo podobny pod tym względem do egzaminu maturalnego z historii. Pierwszą częścią jest test, druga to odpowiadanie na pytania przy pomocy tekstów, zdjęć lub wykresów, a trzecia to napisanie wypracowania spośród dwóch tematów.

Baza egzaminów maturalnych z poprzednich lat!- Poćwicz przed zbliżającą się maturą 2014. Ćwiczenie czyni mistrza!Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2014" bez tajemnic.Więcej o: