Matura próbna z CKE 2014/2015: wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony - zobacz arkusze maturalne i przykładowe odpowiedzi!

Sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi na próbnej maturze z CKE 2014/2015! Oto arkusze i przykładowe odpowiedzi z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym!
Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do próbnej matury z CKE 2014/2015 z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Sprawdź swoje odpowiedzi!


Matura próbna z CKE 2014/2015, wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony - ARKUSZEMatura próbna z CKE 2014/2015, wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZIIle czasu trwał próbny egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie?

Próbny egzamin maturalny z CKE z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym trwał 180 minut. Egzamin został podzielony na trzy części. Pierwsza wymagała od ucznia wiedzy ogólnej na temat polityki i społeczeństwa z zakresu całego świata. Drugą częścią była analiza tekstów źródłowych. W trzeciej części uczniowie musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów.

Nie daj się zaskoczyć ustnej maturze z języka polskiego 2015!

Przykładowe pytania i odpowiedzi!

Twórz z nami serwis Edulandia.pl

Wypełnij ankietę!