Wzniesiono nowy gmach Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK

Zakończyła się budowa nowego obiektu Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Gmach od następnego roku akademickiego będzie służył kształceniu studentów kierunku lekarskiego, na którego uruchomienie zgodę wydał we wrześniu resort nauki.
Nowoczesne wyposażenie Zaprezentowany budynek ma powierzchnię 6 tys. metrów kw. i pięć kondygnacji. Jego główną część stanowi Zakład Anatomii Prawidłowej z własną oczyszczalnią ścieków i utylizacją części odpadów medycznych.

Znajdują się tu także nowoczesne laboratoria i prosektorium. Swoją siedzibę znalazły tu również m.in. pracownie: fizjologii, patomorfologii, patofizjologii, higieny i epidemiologii, diagnostyki laboratoryjnej, radiologii, farmakologii, fantomów. Ich wyposażanie ma zakończyć się w grudniu.

- "Cieszymy się, że w ciągu roku udało nam się zamknąć inwestycję. To było niezbędne przy planach rozszerzenia oferty dydaktycznej uczelni o kierunek lekarski" - powiedział dziennikarzom rektor UJK, prof. Jacek Semaniak.

Przyszły Wydział Medyczny?

Od semestru letniego obecnego roku akademickiego naukę w budynku rozpoczną studenci pięciu kierunków aktualnie prowadzonych przez wydział: pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego oraz zdrowia publicznego. 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Stanisław Głuszek podkreślił, że wydział ma warunki do tego, by kształcić na odpowiednim poziomie na wszystkich prowadzonych kierunkach, także - od nowego roku akademickiego - na kierunku lekarskim.

- "Mówię to na podstawie oceny porównawczej naszego ośrodka klinicznego, naszej bazy diagnostycznej i możliwości leczniczych oraz kadry naukowej, w stosunku do ważnych ośrodków klinicznych, jak np. Warszawa, Kraków, Łódź i Poznań" - powiedział dziekan. 

Dodał, że planuje wystąpić z wnioskiem o zmianę nazwy kierowanej przez siebie jednostki na Wydział Medyczny. Głuszek chce rozszerzyć zakres działań uczelnianego Laboratorium Badań Genetycznych i współpracę z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym UJK, gdzie znajdują się cześć pracowni wykorzystywanych w naukach medycznych.

Planuje także współpracować z jednostkami badawczymi spoza uczelni, m.in. z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim, gdzie rozpoczął działalność pierwszy w Polsce Publiczny Bank Komórek Macierzystych.

Kierunek lekarski

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 30 września wydało decyzję o możliwości prowadzania studiów na kierunku lekarskim na kieleckim uniwersytecie, od roku akademickiego 2015/2016. Władze uczelni będą wnioskowały do ministra zdrowia, który określa limity przyjęć na kierunku lekarskim o 75 miejsc dla studentów na pierwszym roku i o 50 miejsc na studiach komercyjnych.

Zapleczem dla pierwszych w regionie studiów medycznych mają być kliniki, prowadzone m.in. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJK kształci się ponad 1700 studentów. Zatrudnione są tu 102 osoby, w tym 27 samodzielnych pracowników naukowych - 12 profesorów tytularnych i 15 doktorów habilitowanych, profesorów uczelnianych.

Koszt inwestycji

Całkowity koszt budowy nowego obiektu wydziału - razem z wyposażeniem - to ponad 32 mln złotych. Dofinansowanie w wysokości ponad 27,3 mln zł pochodzi z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Środki na wkład własny na potrzeby inwestycji uczelnia otrzymała z rezerwy ministerstwa finansów. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to największa państwowa uczelnia w regionie świętokrzyskim. Na 37 kierunkach kształci się tu ponad 15 tys. studentów.Więcej o: