Czy radzisz sobie ze stresem?

Tak naprawd stres nie jest ani dobry, ani zy - jest po prostu reakcj na wyzwania, przeciwnoci i obcienie.
Stres jest wszechobecny w naszym yciu i cho w powszechnej wiadomoci istnieje pogld, jakoby jest zjawiskiem gronym dla naszego dobrostanu i zdrowia, warto pamita, e z ewolucyjnego punktu widzenia to biologicznie uwarunkowany mechanizm sucy przetrwaniu.

Problem ze stresem zaczyna si wtedy, kiedy nie mona sobie poradzi z sytuacj, ktra go wywouje. Gdy reakcja stresowa jest zbyt silna albo zbyt dugo trwa - wiele osb dowiadcza cakiem realnych fizycznych dolegliwoci.

Rne reakcje na stres

Ludzie rni si sposobami i nawykowymi strategiami radzenia sobie z napiciem psychologicznym, posiadaj te rn wraliwo na stres. Oznacza to, e niektrzy odczuwaj silny dyskomfort i mocn odpowied organizmu podczas ekspozycji na niewielki i krtkotrway stres, podczas gdy inni nie zauwaaj u siebie objaww nawet wtedy, kiedy s pod wpywem silnego lub przewlekego napicia.

Ostatni dzwonek przed katastrof

Warto zrozumie, e kiedy dowiadcza si objaww stresu na poziomie ciaa, jest to ju ostatni dzwonek przed katastrof - nasilenie dolegliwoci, ktre nie s objawami choroby somatycznej, a nale do charakterystycznych objaww stresu, zwykle wskazuje na to, e dotychczasowe strategie i sposoby radzenia sobie ze stresem nie sprawdzaj si.

Poziom wraliwoci na stres

wiadomo wasnego poziomu wraliwoci na stres oraz umiejtno rozpoznawania typowych objaww stresu pozwalaj na zauwaenie sygnau od wasnego organizmu, ktry domaga si odpoczynku lub zmniejszenia obcienia.

Stres i zwizane z nim fizyczne reakcje s doskonaym przykadem na to, e ciao potrafi by naprawd mdre - by moe warto go czasami posucha, by cieszy si zdrowiem i energi tak dugo, jak si da.

Uwaga!

Zanim przejdziesz do wynikw, chcemy by wiedziaa/wiedzia, e wikszo z powyszych tzw. objawy niespecyficzne - czsto, w rnych konfiguracjach, wystpuj w wielu chorobach somatycznych. Dlatego jeeli dowiadczasz przez duszy czas jednego lub kilku objaww, przede wszystkim zgo si do lekarza, zrb oglne badania, by wykluczy medyczne przyczyny zego samopoczucia.

Dopiero kiedy Twj lekarz upewni si, e fizycznie jeste zdrow osob, moesz sprawdzi, czy Twoje objawy nie s zwizane z chroniczn reakcj stresow.

***

Eliza Istynowicz - psycholoka, psychoterapeutka, ukoczya Wydzia Psychologii Wyszej Szkoy Finansw i Zarzdzania w Warszawie; pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Obecnie jest w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Centrum CBT rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), ktre jest czonkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Ma dowiadczenie w pracy z osobami doznajcymi lku uoglnionego oraz napadowego, PTSD. Pracuje z osobami dorosymi i modzie znajdujcymi si w kryzysie, dowiadczajcymi wypalenia zawodowego, mierzcymi si na co dzie z depresj, zaburzeniami odywiania czy poczuciem nieadekwatnoci i obnion samoocen.

Zwizana z Klinik Stresu