Czego nie wiemy o angielskim? Błędy językowe polskich uczniów cz. 2

Przekładanie polskich zasad wymowy lub stosowania przyimków na język angielski często kończy się popełnianiem błędów. British Council omawia kolejne pomyłki uczniów związane z nawykami przeniesionymi z języka polskiego.
Wymowa końcówki "- able"

Już na początku nauki angielskiego uczniowie poznają wymowę poszczególnych znaków, lecz wiele trudności sprawia im elastyczne dostostosowane jej do różnych słów. Wynika to przede wszystkim z polskiego przyzwyczajenia do czytania wszystkich liter w słowie indywidualnie i wyraźnie oraz stosowania akcentu głównie na drugą sylabę od końca.

Jednak angielska wymowa wymaga pewnych modyfikacji głosowych - niektóre litery trzeba wypowiadać dłużej lub krócej, bezdźwięcznie, a nawet pominąć.

Co więcej, identyczne sekwencje liter mogą być wymawiane zupełnie inaczej w różnych słowach.

Wiele problemów sprawia wymowa końcówki "-able". Polscy uczniowie błędnie przekładają sposób jej wymowy zaczerpnięty ze słowa "table" (stół) na przymiotniki i niektóre rzeczowniki.

W słowach takich tak: comfortable (wygodny), vegetables (warzywa), valuable (wartościowy), likeable (sympatyczny), unbelievable (niewiarygodny) należy przenieść akcent z przedostatniej sylaby na trzecią lub nawet czwartą od końca, natomiast końcówkę "-able" wymawiać krótko, zmieniając "a" na tzw. schwa, czyli

i pomijając ostatnią literę.

Przykład: unbelievable -

Do przyswojenia właściwej wymowy niezbędna będzie umiejętność czytania oznaczeń słownikowych. Wiedzę teoretyczną należy uzupełniać jej praktycznym użyciem, czyli słuchać angielskich nagrań i analizować żywy język, jakiego używa się w prawdziwym kontekście kulturowym.

Przyimki "in", "on"

Te niepozorne krótkie wyrazy są źródłem licznych błędów w przypadku nauki każdego języka obcego. Nie inaczej jest z angielskim. Wyrażenia dotyczące opisywania czasu, ruchu czy przestrzeni są silnie związane z naszą wyobraźnią oraz językiem ojczystym, dlatego swobodnie przenoszone są na inne języki. Bez wiedzy na temat poprawnego użycia poszczególnych przyimków niełatwo unikać błędów - ale warto wyciągać z nich wnioski.

Szczególnie dużo pomyłek zdarza się polskim uczniom w użyciu przyimków "in" oraz "on" - w jaki sposób? Zazwyczaj stosując polskie zasady, a więc w niektórych przypadkach odwrotne do angielskich.

Na obrazku widzę ludzi -> In the picture I can see some people

Na lekcji uczyliśmy się past perfect -> In the lesson we studied past perfect

W sobotę poszliśmy do kina -> On Saturday we went to the cinema

Wsiądźmy w autobus -> Let's get on the bus

Aby unikać tych błędów, należy wnikliwie analizować różne możliwości używania konkretnych przyimków, na przykład: "In" do nazw miesięcy (in May - w maju, in September - we wrześniu), a "On" do dni tygodnia (on Monday - w poniedziałek, on Friday - w piątek). Szczególną uwagę należy zwracać na wyjątki i rozróżnienia, choćby mówiąc o środkach transportu: we got in the car (wsiedliśmy w samochód), in the taxi (w taksówkę), ale: on the bus (do autobusu), on the train (do pociągu), on the plane (do samolotu).

Fiszki językowe dostępne w Publio.pl >>

O błędach językowych opowiadają nauczyciele British Council w serii filmów "The Five Gentlemen"