MATURA 2014: ZOBACZ ARKUSZE I ODPOWIEDZI DO MATURY Z HISTORII!

MATURA 2014 Z HISTORII: POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY! ZOBACZ ARKUSZE I ODPOWIEDZI DO MATURY Z HISTORII!

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2014 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Matura 2014 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram

Metodologia jak na studiach


Matura z historii na poziomie rozszerzonym podzielona jest na trzy części. Pierwsza to zadania sprawdzające wiedzę w dużej mierze faktograficzną, następnie część zadań z rozumienia tekstów źródłowych i wreszcie w trzeciej części - esej.

Można uzyskać z niego 20 punktów (z całego arkusza można uzyskać maksymalnie 50 punktów). Tematy zawsze wyznaczają ramy czasowe, tematyczne oraz przestrzenne. Zadaniem ucznia jest umieszczenie wypowiedzi w wyznaczonych granicach tematycznych i skonstruowanie spójnego, merytorycznego tekstu analitycznego z wyraźną tezą. W przeciwieństwie do wypracowania z języka polskiego na poziomie podstawowym nie ma tu absolutnie miejsca na (tak twierdzą sami uczniowie) lanie wody!

Co było w ubiegłym roku?

Tematami esejów, których nie muszą się już obawiać tegoroczni maturzyści, a które pojawiły się w ubiegłym roku, były:

1. Krzyżacy - krzewiciele chrześcijaństwa nad Bałtykiem czy najeźdźcy? Scharakteryzuj i oceń działalność zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem od XIII do początku XVI w.

2. Nasze granice? [...] Wszędzie, gdzie nasi walczą i giną*. Scharakteryzuj udział żołnierzy polskich w walkach poza krajem w czasie II wojny światowej i oceń wpływ ich czynu zbrojnego na kształt niepodległej Polski.

Jak widać, egzaminatorzy starają się dobierać tematy do jednego arkusza w jak najbardziej zróżnicowane pary. Chodzi o to, aby maturzysta miał szansę jak najbardziej zbliżyć się do swoich zainteresowań czy "specjalizacji", przynajmniej jeśli chodzi o zakres czasowy. Od kilku lat drugi temat jest zawsze poświęcony jakiemuś zagadnieniu z dwudziestolecia międzywojennego.

Dodatkowym, trudnym elementem eseju jest również ocena działań opisywanych w tekście. To oraz wspomniane wyżej wymogi metodologiczne zbliżają historyczną pracę maturalną do poziomu wypowiedzi akademickiej.Piłsudski, Dmowski i Aleksander Wielki

W 2012 roku jednym z tematów ocenionym przez maturzystów jako relatywnie łatwy było porównanie i ocena zasług Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego w prowadzeniu Polski ku wolności. Równoległym tematem była ocena działań Aleksandra Wielkiego.

Sami maturzyści twierdzą, że wszystko zależy od szczęścia. Są epoki ulubione tak samo jak znienawidzone, nudne, nigdy niezrozumiane do końca. W 2011 roku takim tematem mogły być przemiany ustrojowe - pierwszy temat dotyczył przemian ustrojowych w latach 1764-1795. Drugi - w latach 1918-1939. Trzeba było również ocenić, czy Polskę okresu dwudziestolecia międzywojennego można nazwać demokratyczną.

Oba tematy, a szczególnie temat numer dwa jest wciąż kwestią sporną wielu zawodowych historyków; maturzysta musiał więc znać nie tylko faktografię, ale i ocenę społeczną wydarzeń politycznych, całą narosłą wokół nich dyskusję i szeroko rozumiane efekty ich działań.

Francuzi byli w 2010

Esej w roku 2010 poświęcony został sprawom francuskim. Pierwszy temat dotyczył porównania ustroju monarszego Francji i Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII w. W drugim trzeba było wyjaśnić, w jakim stopniu międzynarodowe uwarunkowania wpłynęły na stosunki polsko-francuskie w dwudziestoleciu międzywojennym.

Analizując tematy numer II, można śmiało zalecić maturzystom, żeby przygotowali się na mur z okresu 1918-1945.

Średni wynik: co roku okolice 50%

Średni wynik z historii na poziomie rozszerzonym od kilku lat plasuje się w granicach 50-51%. W ubiegłym roku średni wynik był najwyższy, bo osiągnął 53%.

W przypadku poziomu podstawowego jest podobnie - co roku średnia wynosi ponad 50%. W latach 2013 i 2012 był to identyczny wynik - 54%.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2014" bez tajemnic.Więcej o: