MATURA 2014: FIZYKA, poziom podstawowy i rozszerzony! ZOBACZ ARKUSZE I ODPOWIEDZI.

FIZYKA, POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY - MAMY ODPOWIEDZI! Sprawdź, czy udzieliłeś poprawnych odpowiedzi na maturze z fizyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Przykładowe odpowiedzi z egzaminu maturalnego z fizyki znajdziesz w serwisie Edulandia.pl. Zobacz, czy twoje rozwiązania pokrywają się z odpowiedziami udzielonymi przez naszych ekspertów.
Sprawdź arkusz Matura 2014, fizyka, poziom podstawowy

Sprawdź przykładowe odpowiedzi Matura 2014, fizyka, poziom podstawowy

Sprawdź arkusz Matura 2014, fizyka, poziom rozszerzony

Sprawdź przykładowe odpowiedzi Matura 2014, fizyka, poziom rozszerzony

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2014 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl -

Matura 2014 - odpowiedzi i arkusze, harmonogramFizyka - jeden z trudniejszych egzaminów maturalnych

Fizyka uznawana jest za jeden z najtrudniejszych egzaminów wśród przedmiotów maturalnych. Być może dlatego chęć przystąpienia do tego egzaminu na poziomie podstawowym zadeklarowało jedynie 12 738 osób, czyli tylko 3,8 proc. wszystkich zdających. Jest to najmniejsza liczba chętnych do przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego spośród wszystkich przedmiotów dodatkowych.

Jak wyglądały arkusze z fizyki w ubiegłym roku?

Arkusz egzaminacyjny z fizyki na poziomie podstawowym zawierał 20 pytań: 10 zadań zamkniętych oraz 10 zadań otwartych. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań dla poziomu podstawowego, np. rozumienie podstawowych pojęć i zależności fizycznych, obliczanie wielkości fizycznych, odczytywanie i interpretowanie informacji zawartych w tabeli lub na wykresie, budowanie prostych modeli fizycznych oraz analizowanie przedstawionych wyników doświadczenia.

Arkusz na poziomie rozszerzonym zawierał 6 zadań złożonych z kilku podpunktów, które sprawdzały różne umiejętności maturzystów. Zadania te obejmowały szerszy zakres zagadnień niż na poziomie podstawowym oraz wymagały pogłębionych umiejętności, zgodnie ze standardami wymagań dla poziomu rozszerzonego.

Wyższe były zwłaszcza wymagania dotyczące algebraicznej analizy wzorów fizycznych i interpretowania otrzymywanych wyników, wyjaśniania zjawisk fizycznych oraz formułowania i uzasadniania wniosków.

Fizyka 2013 - jakie wyniki uzyskali uczniowie w ubiegłym roku?

Średnie wyniki uzyskane przez uczniów w liceum ogólnokształcącym z matury z fizyki i astronomii na poziomie podstawowym wyniosły 43 proc. Gorzej wyglądały wyniki w liceach profilowanych (26 proc.) i technikach (27 proc.).

Co ciekawe, wyższe wyniki uzyskali uczniowie, którzy zdecydowali się na poziom rozszerzony. W liceach ogólnokształcących średni wynik wynosił 48 proc., w liceach profilowanych 31 proc., a w technikach 28 proc.

Jak poszła maturzystom tegoroczna matura z fizyki? Zobacz wyniki sondażu.

Zdajesz w tym roku maturę? Bądź z nami na Facebooku! Ożeż w maturę, to już?! Powtórki, arkusze, panika, wróżby, rady, podpowiedzi, chillout, czyli "Matura 2014" bez tajemnic.

Jak oceniasz tegoroczną maturą z fizyki?
Więcej o: