Egzamin gimnazjalny 2014, języki obce: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI, WŁOSKI. Jak w ubiegłym roku wypadła część językowa egzaminu gimnazjalnego?

Językowa część egzaminu gimnazjalnego podzielona jest na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Można wybrać jeden spośród kilku języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski lub ukraiński. Oto jak prezentowały się wyniki testu gimnazjalnego z języków w 2013 roku.
Średnia z angielskiego: 63%

Na egzaminie gimnazjalnym z języka obcego na poziomie podstawowym najlepiej w ubiegłym roku wypadł język hiszpański - średni wynik uczniów wyniósł 75%. Na drugim miejscu był język francuski (68%), a następnie włoski (65%), rosyjski (64%) i angielski (63%). Najgorzej wypadł niemiecki - średni wynik na poziomie podstawowym wyniósł 58%.CKE ocenia różnice między językami

Oprócz rozumienia tekstów w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzana była także znajomość funkcji językowych oraz środków językowych. Uczniowie, którzy przystępowali do egzaminu z języka niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego, w zbliżonym stopniu opanowali umiejętności sprawdzane w obydwu tych częściach.

W przypadku języka angielskiego i francuskiego zdający uzyskali wyższe wyniki w części sprawdzającej znajomość funkcji językowych, natomiast zadania w części sprawdzającej znajomość środków językowych okazały się dla nich znacznie trudniejsze - podaje w raporcie za rok 2013 Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Poziom rozszerzony w statystykach: najlepiej wypadł włoski, który pisało tylko 9 osób.

Język angielski w 2013 r. plasował się prawie na samym dole tabeli, jeśli chodzi o średni wynik z poziomu rozszerzonego. Było to 45%.

Gorzej wypadł tylko rosyjski - średnia wyniosła 43%. Najlepiej uczniom poszedł język włoski (84%), który w całej Polsce pisało jedynie 9 osób.

Ciekawe, jak będzie w tym roku?

ARKUSZE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczno-przyrodnicza - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczno-przyrodnicza - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIACo było najłatwiejsze, co najtrudniejsze?

Jak podaje w raporcie za rok 2013 CKE:

Największe problemy sprawiło zdającym zadanie na dobieranie (zadanie 2.), w którym do każdej wypowiedzi należało dobrać odpowiednie zdanie. Zadanie to sprawdzało umiejętność wyszukania w tekście określonych informacji i bardzo często udzielenie poprawnej odpowiedzi zależało od szczegółowego zrozumienia krótkiego fragmentu tekstu. (...) Zadanie 3. (dopasowywanie nagłówków) dla większości gimnazjalistów okazało się najłatwiejszym zadaniem w tej części arkusza egzaminacyjnego.

ARKUSZE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczna

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematycznaPorównanie wyników w części wypowiedzi pisemnej

Uczniowie przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego poradzili sobie słabiej z wykonaniem tego zadania niż gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka francuskiego i hiszpańskiego.

Podstawowymi przyczynami niższych wyników były przede wszystkim brak precyzji i wąski zakres stosowanych środków językowych.

Dość niski wynik uzyskany przez zdających w zakresie treści (49% z angielskiego, 31% z niemieckiego i 37% z rosyjskiego) wskazuje, że zdający mają problem z komunikatywnym przekazaniem odpowiedzi i ich rozwinięciem.

Nieco lepsze wyniki uczniowie uzyskali za spójność i logikę tekstu, ale jakość języka jest tym elementem umiejętności pisania, który wymaga zdecydowanie większej uwagi w procesie kształcenia językowego - informuje CKE.

Więcej o:
Skomentuj:
Egzamin gimnazjalny 2014, języki obce: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI, WŁOSKI. Jak w ubiegłym roku wypadła część językowa egzaminu gimnazjalnego?
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX