Egzamin gimnazjalny 2014, MAMY ARKUSZE I ODPOWIEDZI! Tutaj znajdziesz odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2014: Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ, MATEMATYCZNEJ I JĘZYKOWEJ!

Sprawdź odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2014 z części przyrodniczej. Uczniowie ostatnich klas gimnazjów napisali test z biologii, chemii, fizyki i geografii. Wśród pytań między innymi zagadnienia związane z obliczaniem różnicy czasu i zanieczyszczenia Bałtyku. Zdaniem gimnazjalistów najtrudniejsze były pytania z chemii.

Arkusze egzaminu gimnazjalnego - część matematyczno - MatematykaPrzykładowe odpowiedzi - część matematyczna - MatematykaNajtrudniejsza chemia?

Egzamin gimnazjalny to test sprawdzający wszechstronną wiedzę uczniów kończących edukację w gimnazjum. Wczoraj gimnazjaliści napisali egzaminy z historii i wiedzy o społeczeństwie a także z języka polskiego. W tamtych arkuszach dominowało średniowiecze, odkrycia geograficzne, a także pytania o to, jaki organ wydaje określone akty prawne. Gimnazjaliści oceniali, że najtrudniejsze były dla nich pytania z historii, zaś wiedza o społeczeństwie była dla nich prosta.

W dniu dzisiejszym jako stosunkowo łatwe gimnazjaliści oceniali zadania z biologii, geografii i fizyki, trudna natomiast była dla nich chemia.

Reakcje estryfikacji

Samo pojęcie brzmi groźnie! Równie groźne dla gimnazjalistów okazały się zadania z chemii.

Ponadto w arkuszu znaleźć można było zadania z fizyki o ruch jednostajny, pytania do tekstu o zmianę czasu i obliczanie czasu lokalnego, obliczanie zanieczyszczenia Bałtyku, a także po stopniu padania słońca należało określić daną porę roku.

Sprawdź, jak Ci poszło! Publikujemy oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi z egzaminu gimnazjalnego 2014 z przedmiotów przyrodniczych!

ARKUSZE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczno-przyrodnicza - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA [ARKUSZE BĘDĄ DOSTĘPNE OD GODZINY 12:00PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 - część matematyczno-przyrodnicza - BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA [ODPOWIEDZI BĘDĄ DOSTĘPNE PO GODZINIE 12:00]Nie tylko przyrodą żyje człowiek

Wszystkie odpowiedzi w jednym miejscu! Edulandia.pl publikuje wszystkie odpowiedzi i arkusze egzaminacyjne. Sprawdź, ile punktów udało Ci się uzyskać!Czy jesteś zadowolony z tego, jak napisałaś/eś egzamin gimnazjalny 2014 z przedmiotów przyrodniczych?