Egzamin gimnazjalny 2014. DZIŚ część matematyczno- przyrodnicza: geografia.

Wczoraj gimnazjaliści w całej Polsce zmierzyli się z częścią humanistyczną egzaminu gimnazjalnego 2014. Już dziś uczniowie klas trzecich gimnazjów sprawdzą swoją wiedzę rozwiązując test gimnazjalny z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. W części przyrodniczej egzaminu, która rozpoczęła się o godzinie 9.00. gimnazjaliści rozwiązują odrębnie oceniane, różnorodne zadania zamknięte dotyczące wiedzy z fizyki, chemii, biologii i geografii.
Test na przyrodnika, czyli jak wyglądają zadania

Uczniowie podchodzący jutro do części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego zetkną się wyłącznie z zadaniami zamkniętymi. Nie oznacza to jednak, że czeka ich monotonny test a, b, c.

Zmiany wprowadzone w strukturę egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku sprawiły, że zadania dotyczące każdego przedmiotu przyrodniczego są zróżnicowane i rozbudowane.

W egzaminie gimnazjalnym 2014 tak jak w poprzednich latach z pewnością pojawią się wykresy, tabele, zdjęcia itp. materiały źródłowe. Dlatego warto jeszcze dzisiaj przejrzeć podręczniki pod kątem ikonografii.

Geografia - jak wyglądają zadania?

W przypadku zadań zamkniętych, znajdujących się w części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, dotyczących materiału z geografii, można spodziewać się wszelkiego rodzaju komunikatów meteorologicznych, map, zdjęć obrazujących zjawiska, tabel zawierających dane demograficzne itp. W oparciu o tego rodzaju materiały źródłowe gimnazjaliści będą prezentować swoje umiejętności.

Czym muszę się wykazać?

Egzamin gimnazjalny z części przyrodniczej sprawdzi między innymi wiadomości dotyczące znajomości faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, a także poziom umiejętności prostych gimnazjalistów takich jak wyszukiwanie informacji, rozpoznawanie typów obiektów, zjawisk i procesów. W rozwiązaniu zadań niezbędne są umiejętności łączenia, wyjaśniania, wskazywania różnic i zależności procesów oraz zjawisk.

Co już zostało sprawdzone?

W zeszłym roku na egzaminie gimnazjalnym z części przyrodniczej zadania z zakresu geografii dotyczyły kształtu i ruchu Ziemi a także jego następstw. Ponadto gimnazjaliści musieli wykazać się znajomością geografii społeczno - ekonomicznej opisując gospodarkę Australii czy też Polski. Wiele zadań z zakresu geografii na zeszłorocznym egzaminie gimnazjalnym dotyczyło również zagadnienia środowiska przyrodniczego państw europejskich. Wszystkie były opatrzone odpowiednimi typami map. Na egzaminie gimnazjalnym w 2012 roku pojawiły się również zadania wymagające dokonania obliczeń czasu i odległości na podstawie mapy. Ponadto pojawiły się zagadnienia z demografii i geografii fizycznej.

Geografia nam nie straszna

Jak wynika z informacji zamieszczonych przez Centralną Komisję Edukacyjną geografia jest całkiem dobrze opanowana przez uczniów zdających egzamin gimnazjalny. W sprawozdaniach z ostatnich trzech lat znajdziemy więcej negatywnych uwag na temat wiedzy z biologii i fizyki niż z geografii. W 2013 roku największe trudności sprawiło zadanie wymagające znajomości środowiska przyrodniczego państwa sąsiadujących z Polską. Wiedza na temat pasm górskich i rzek w Czechach czy na Ukrainie była ich najsłabszym punktem gimnazjalistów.