Egzamin gimnazjalny 2014. Odpowiedzi do części przyrodniczej (godz. 9.00) i matematycznej (godz. 11.00)

Nie ma czasu, by ochłonąć po emocjach części humanistycznej - już dziś rusza kolejna część, matematyczno-przyrodnicza. O godzinie 9.00 odbędzie się test z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) natomiast o godzinie 11.00 z matematyki.
Arkusze i klucz odpowiedzi z części humanistycznej - historii i WoSu oraz języka polskiego - znajdziecie na naszej stronie. Ale to jeszcze nie czas by spocząć na laurach. Jutro kolejne dwa egzaminy - o godzinie 9.00 z przedmiotów przyrodniczych, czyli biologii, chemii, fizyki i geografii. O godzinie 11.00 - z matematyki.

Egzamin z części przyrodniczej potrwa 60 minut. Pomiędzy nim a kolejnym - matematycznym - uczniowie będą mieli godzinę przerwy. Egzamin z części matematycznej potrwa 90 minut.

Matematyka najgorsza w statystykach

Według statystyk CKE egzamin z części matematycznej wypada najsłabiej - najwięcej wyników plasuje się w granicach 30-40%. Jednocześnie jednak część matematyczna jest jedyną, w której najwięcej uczniów uzyskuje maksymalną liczbę punktów - 100%. Czy będziecie należeć do pierwszej, czy do drugiej grupy - przekonacie się już jutro!

Jakich pytań z matematyki można się spodziewać? Z pewnością trzeba się przygotować między innymi z szacowania wartości wyrażeń arytmetycznych, własności trójkątów prostokątnych, obliczania wartości funkcji podanych nieskomplikowanym wzorem i zaznaczania punktów należących do jej wykresu. Gimnazjaliści nie powinni zatem zapomnieć o przyborach geometrycznych takich jak linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel. Bez nich zadania z geometrii mogą okazać się naprawdę trudne do rozwiązania.

Co na przyrodniczym?

Trudno jest prognozować - materiał jest bardzo rozległy. Na teście z chemii dwukrotnie już pojawiła się tablica Mendelejewa. Zadanie sprawdzało podstawową umiejętność chemika, czyli odczytywanie informacji z układu okresowego. Było również doświadczenie chemiczne - co prawdopodobnie powtórzy się i w tym roku.

Niedawno prognozowaliśmy również astronomię wśród zadań z fizyki - od dwóch lat, czyli od wprowadzenia nowego egzaminu w obecnej formie, nie było jeszcze astronomii. Już jutro okaże się, czy prognoza jest słuszna.

Test zamykają zadania z geografii. Ostatnie 15 minut (jeśli przyjmiemy, że 60 minut podzielimy na cztery przedmioty!) to przede wszystkim odczytywanie informacji - z mapy poziomicowej, mapy gospodarczej czy może z wykresu opadów i temperatur. Zadania, jakie pojawiały się w ubiegłym roku i dwa lata temu dotyczyły wiedzy o strefach czasowych, środowisku przyrodniczym, a także wiedzy "mapowej". Padały pytania o geografię województw w Polsce oraz geografię naszych sąsiadów. A w tym roku - czy coś się powtórzy?

Jeśli chodzi o biologię, można spodziewać się pytań o środowisko - już kilka razy pojawiały się w arkuszach egzaminacyjnych. Biologia to także rozległa dziedzina wiedzy. Z pewnością elementy systematyki organizmów, anatomii ludzkiego ciała lub procesów biologicznych takich jak fotosynteza, mejoza i mitoza mogą się na egzaminie pojawić. Odpowiedzi na te pytania poznamy jutro.

Wyniki jutro o 12.00 i 14.00

Arkusze wraz z kluczem odpowiedzi opublikujemy jutro około godziny 12.00 (część przyrodnicza) oraz 14.00 (część matematyczna). Rozwiązania będą na bieżąco pojawiały się na naszej stronie.