Egzamin gimnazjalny 2014. DZIŚ część humanistyczna - egzamin z języka polskiego (9.00), a także egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (11.00)

Dziś, 23.04.2014 r., startują egzaminy gimnazjalne 2014. Gimnazjaliści zmierzą się z częścią humanistyczną egzaminu gimnazjalnego, który będzie się składał z dwóch arkuszy - jeden arkusz obejmujący materiał z języka polskiego, drugi dotyczący historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Dziś opublikujemy oficjalne arkusze i klucze odpowiedzi do części humanistycznej - znajdziecie je około godziny 12.00 (historia i wiedza o społeczeństwie) i 14.00 (język polski).
Egzamin gimnazjalny rozpocznie się dziś o godzinie 9.00 egzaminem z historii i wiedzy o społeczeństwie, który potrwa 60 minut.

Egzamin z języka polskiego (90 minut) rozpocznie się o godzinie 11.00.

Arkusze do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego 2014 zostaną opublikowane DZIŚ około godziny 12.00 (historia i wiedza o społeczeństwie) oraz około godziny 14.00 (język polski). Jednak już teraz można porównać swoje rozwiązania w komentarzach pod poniższymi artykułem.

Gdzie zostaną opublikowane odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2014?

Przykładowe odpowiedzi będzie można sprawdzić już dziś! O godzinie 12.00 na portalu Edulandia.pl będzie można znaleźć arkusze i przykładowe odpowiedzi do historii i wiedzy o społeczeństwie, a o godzinie 14.00 do języka polskiego.

Powiedz, jak Ci poszło!

Bezpośrednio po egzaminie w komentarzach pod tekstem dotyczącym konkretnego egzaminu będziecie mogli porozmawiać o swoich odpowiedziach oraz ponarzekać na trudność zadań. Powiedzie, jak Wam poszło, co Wam się nie podobało, jakich wyników się spodziewacie. Wsparcie 24 godziny na dobę!

Dyskutuj o egzaminie gimnazjalnym. Dziel się opiniami, odpowiedziami i wątpliwościami związanymi z egzaminem na facebookowym fanpage'u "Gimnazjalipsa" .Gramatyka, pojęcia, kultura języka. Wiele zadań w teście wiąże się z gramatyką. Jedno zawsze jest jej w pełni poświęcone i wymaga bezwzględnej znajomości terminów gramatycznych - imiesłów, spójnik, zaimek, dopełnienie, itd. oraz typów zdań złożonych. Gimnazjalista musi również operować pojęciami takimi jak neologizm, potocyzm, zapożyczenie, antonim, homonim, etc. - czyli terminami z zakresu kultury języka. Ponadto powinien rozumieć, wskazywać i rozróżniać różne środki stylistyczne. Jest to wiedza niezbędna do rozwiązywania zadań odnoszących się do fragmentu tekstu. Trzeba ponadto umieć wyciągać z niego wnioski, ubierać tezy tekstu we własne słowa - parafrazować i rozumieć relacje zachodzące wewnątrz tekstu. Aby wytrenować w sobie te umiejętności, najlepiej po prostu czytać, ale nie tylko czytać dużo, lecz przede wszystkim krytycznie, z uwzględnianiem kontekstów i intertekstów. To istotne, że egzamin z języka polskiego poza sprawdzaniem wiedzy sprawdza przede wszystkim zdolność myślenia analitycznego. Ma sporo wspólnego z testami IQ.

Popis erudycyjny, czyli zadania otwarte. Jedno z zadań otwartych zawsze sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form użytkowych - tekstów takich jak list, prośba, zapytanie, podanie. Aby dobrze wykonać to zadanie, należy znać standardy każdej z krótkich form użytkowych i kilkakrotnie przećwiczyć pisanie ich wcześniej. Jest to sprawdzanie umiejętności realnie potrzebnej w życiu każdego człowieka, aby później nie przynieść sobie wstydu, próbując skontaktować się z jakąś instytucją. Do dłuższych form wypowiedzi na egzaminie należy przede wszystkim zadanie ostatnie - rozprawka lub charakterystyka. Sprawdza ono nie tylko sprawność w posługiwaniu się językiem polskim i znajomość norm typów wypowiedzi, ale przede wszystkim ogólną wiedzę o literaturze i historii. Jest to pole do popisu dla wszystkich o "lekkim piórze", aktywnych na języku polskim, oczytanych gimnazjalistów. Ważna jest zwięzłość w formułowaniu swoich tez (nie tzw. lanie wody!), rzeczowość i trzymanie się tematu. Oceniana jest spójność, umiejętność ilustrowania przykładami swoich tez oraz celne ich uzasadnianie.

Więcej o:
Skomentuj:
Egzamin gimnazjalny 2014. DZIŚ część humanistyczna - egzamin z języka polskiego (9.00), a także egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (11.00)
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX