Egzamin gimnazjalny 2014. Jak zdać egzamin gimnazjalny? Zdaj z nami egzamin gimnazjalny 2014!

Egzamin gimnazjalny 2014 już za dwa dni! Sprawdź, o czym musisz pamiętać przed egzaminem gimnazjalnym 2014.
1. Podczas egzaminu gimnazjalnego 2014 uczniowie powinni zgłaszać się bezpośrednio pod salą, w której ma się odbyć dany egzamin.

2. Do sali uczniowie wchodzą pojedynczo, według kolejności, która znajduje się na wcześniej przygotowanej liście - najczęściej jest to lista alfabetyczna - i zajmują wyznaczone im miejsca.

3. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument tożsamości, może to być po prostu ważna legitymacja szkolna.

4. Na salę każdy uczeń powinien przynieść ze sobą przybory do pisania i rysowania - na przykład pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony do rysowania, gumkę, linijkę, cyrkiel i kątomierz.

5. Podczas egzaminu gimnazjalnego nie wolno używać kalkulatora ani żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych.

6. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza.

7. Każdy zdający powinien sprawdzić, czy arkusz posiada odpowiednią liczbę stron i czy wszystkie strony zostały właściwie wydrukowane.

8. Arkusz musi zostać zakodowany - polega to na zapisaniu trzyznakowego kodu i numeru PESEL oraz umieszczeniu we właściwych miejscach naklejek.

9. Przewodniczący musi zapisać na tablicy w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia egzaminu.

10. Rozwiązania zadań otwartych należy zapisywać w wyznaczonych miejscach, poprawne odpowiedzi z zadań zamkniętych należy przenieść na kartę odpowiedzi.Więcej o: