Egzamin gimnazjalny 2014, odpowiedzi, arkusze, wyniki

Egzamin gimnazjalny 2014 odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2014 r. (środa-piątek), zgodnie z poniższym harmonogramem. O godzinie 12.00 znajdziecie przykładowe odpowiedzi i arkusze!
Egzamin gimnazjalny 2014 - część humanistyczna

W środę, 23.04.2014 r. odbędą się egzaminy z części humanistycznej. O godzinie 9.00 rozpocznie się egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie, który potrwa 60 minut, następnie gimnazjaliści będą mieli godzinną przerwę i o godzinie 11.00 rozpoczną egzamin z języka polskiego, który potrwa 90 minut.Egzamin gimnazjalny 2014 - część matematyczno-przyrodnicza

Podobny przebieg podczas egzaminu gimnazjalnego 2014 będą miały testy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Egzamin z przedmiotów przyrodniczych rozpocznie się 24.04.2014 r. o godzinie 9.00 i potrwa 60 minut. Następnie gimnazjaliści udadzą się na godzinną przerwę.

O godzinie 11.00 odbędzie się egzamin z matematyki, który potrwa 90 minut.

Egzamin gimnazjalny 2014 - egzamin z języka obcego nowożytnego

Egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym odbędzie się w piątek, 25.04.2014 r. o godzinie 9.00, poziom rozszerzony uczniowie klas trzech gimnazjów napiszą o godzinie 11.00.

Wydłużony czas egzaminu

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi zestawami zadań może zostać przedłużony:

- o 20 minut - w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym

- o 30 minut - w przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym

- o 45 minut - w przypadku języka polskiego i matematyki.

Arkusze, odpowiedzi - kiedy publikacja?

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na portalu Edulandia.pl:

- ok. godz. 12.00 - pierwszy zestaw zadań z danego dnia

- ok. godz. 14.00 - drugi zestaw zadań z danego dnia.

Wtedy będą też opublikowane PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI!

Więcej o: