Matura 2013, język polski, poziom rozszerzony - arkusze

Zobacz, jak wyglądały arkusze maturalne z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.
Jak myślisz, ile procent uzyskasz z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?
Więcej o: