Ewa Ostrowska - kandydatka do parlamentu [WYBORY 2015]

Ewa Ostrowska - kandydatka do parlamentu startujca z listy komitetu wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe w okrgu wyborczym Olsztyn (okrg numer 35).

Ewa Ostrowska - informacje podstawowe

Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzalenie i Integracji Spoecznej w Giycku. Bezskutecznie kandydowaa w 2014 r. do Rady Miasta Grajewo z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Data urodzenia:
Wyksztacenie:
Zawd:

Ewa Ostrowska - wybory 2015

Komitet wyborczy: Polskie Stronnictwo Ludowe
Nr na licie: 14
Okrg wyborczy: Olsztyn
Numer okrgu: 35

rdo danych: MamPrawoWiedziec.pl