Duda "blokuje etat" - co to znaczy? "Od dziesiciu lat jest na urlopie. Mgbym zatrudni kogo innego"

Podczas wczorajszej debaty prezydenckiej Bronisaw Komorowski zarzuci rywalowi "blokowanie etatu" na Uniwersytecie Jagielloskim. - Duda od prawie dziesiciu lat jest na urlopie bezpatnym. Mgbym zatrudni inn osob, ktra powiciaby si pracy naukowej - przyznaje szef katedry UJ, na ktrej Andrzej Duda jest zatrudniony. Ale to niejedyny przypadek polityka, ktry "blokuje etat".

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Po wczorajszej debacie prezydenckiej komentatorzy s zgodni: jedno pytanie Bronisawa Komorowskiego z pewnoci rozoyo kandydata PiS Andrzeja Dud na opatki.

- Mwi pan, e nie naley blokowa moliwoci zatrudniania modych ludzi. Niech pan powie, czy pan przypadkiem nie blokuje etatu na uczelni wyszej w Krakowie od dziewiciu lat? - pyta Komorowski posa PiS.

- Panie prezydencie... - prbowa oponowa Duda.

- Blokuje pan, czy nie blokuje? - gono powtarza Komorowski. - I to jest wanie rnica midzy teori a praktyk! - triumfowa prezydent.

Jaka historia za tym stoi?

"Od prawie dziesiciu lat jest na urlopie bezpatnym"

Andrzej Duda ukoczy studia prawnicze na Uniwersytecie Jagielloskim w 1996 roku. Rok pniej rozpocz prac w Katedrze Postpowania Administracyjnego UJ. W 2001 roku zosta asystentem w Katedrze Prawa Administracyjnego. Ale prowadzi wiczenia, nie wykady. W 2005 roku obroni prac doktorsk pod kierunkiem szefa katedry, prof. Jana Zimmermanna. I od tego czasu "blokuje etat".

- Od prawie dziesiciu lat jest na urlopie bezpatnym. W dodatku cay czas zajmuje miejsce w kierowanej przeze mnie katedrze - mwi w lutym prof. Zimmermann w wywiadzie dla "Dziennika Polskiego" . - Mgbym zatrudni inn osob, ktra powiciaby si pracy naukowej, ale najpierw Andrzej Duda musiaby zrezygnowa z pracy na UJ - doda.

- Nakania pan go do tego? - zapyta dziennikarz.

- Tak, rozmawiaem z nim na ten temat w ubiegym roku. Ale odpowiada, e nie zamierza zmienia swojego statusu. Po ludzku go rozumiem. To honor i zaszczyt pracowa na Wydziale Prawa UJ. Dobrze jest si tym pochwali - doda profesor.

Zauway te, e Duda by jednym z najlepszych studentw. - To by dla mnie szok, gdy w wakacje w 2006 roku zadzwoni do mnie i poinformowa, e zosta podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci, na czele ktrego sta wwczas Zbigniew Ziobro - mwi profesor. Wspomnia, e odradza mu pjcie w polityk. - Szybko jednak zrozumiaem, e moje przekonywania zakocz si fiaskiem - doda prof. Zimmermann.

Zastpca dosta umow na czas okrelony

W tej sprawie wypowiedzia si te rzecznik Uniwersytetu Jagielloskiego Adrian Ochalik. W rozmowie z RMF24 przyzna, e uczelnia zatrudnia na miejsce Dudy osob go zastpujc. Otrzymaa ona jednak umow na czas okrelony, od 2014 do 2017 roku. Rzecznik podkreli te, e "uczelnia jest zobowizana do udzielenia bezpatnego urlopu kademu pracownikowi, ktry zosta posem czy senatorem". Dziennik Ustaw jest w tej kwestii jednak bardziej precyzyjny. Wynika z niego, e uczelnia jest zmuszona, ale tylko, gdy pose lub senator zoy w tej sprawie wniosek.

Sytuacj posa lub senatora, ktry posiada inne zatrudnienie, reguluje Ustawa o wykonywaniu mandatu posa lub senatora. W artykule 29. czytamy: "Pose lub senator pozostajcy w stosunku pracy z innymi pracodawcami (...), otrzymuje urlop bezpatny na swj wniosek, na okres sprawowania mandatu oraz trzech miesicy po jego wyganiciu - bez wzgldu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas okrelony, ktry ustaby przed terminem zakoczenia urlopu bezpatnego, przedua si do trzech miesicy po zakoczeniu tego urlopu".

Dodatkowo artyku 31. mwi o tym, e po zakoczeniu urlopu bezpatnego pracodawca musi zatrudni posa lub senatora po wyganiciu mandatu "na tym samym lub rwnorzdnym pod wzgldem pacowym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem, jakie otrzymywaby pose lub senator, gdyby nie skorzysta z urlopu bezpatnego".

Etat blokowa Kaczyski. Ale te i Nacz

Duda to niejedyny przypadek polityka, ktry blokuje uniwersytecki etat. Rwnie Lech Kaczyski podczas swojej prezydentury uzyska urlop na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie, gdzie pracowa od 1999 roku.

W rodowisku Platformy Obywatelskiej te nie brakuje podobnych przykadw. Profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, ktry obecnie przebywa na urlopie, jest Tomasz Nacz - doradca w Kancelarii Prezydenta. "Blokuje etat" w Instytucie Historycznym UW.

Trzeba jednak pamita, e uczelniom zaley na utrzymywaniu etatw profesorskich. Od liczby zatrudnionych profesorw zaley presti uczelni. "Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego moe otrzyma jednostka organizacyjna, ktra zatrudnia w penym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanacie osb posiadajcych tytu profesora lub stopie doktora habilitowanego" - czytamy w ustawie o stopniach naukowych.Najnowsze sondae, debaty, wieczr wyborczy na ywo. Nie przegap najwaniejszych wydarze z kampanii wyborczej. cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!