Radio Maryja ubolewa i informuje: To koniec sieci wRodzinie

Radio o. Rydzyka wypowiedziao umow firmie CenterNet, ktra prowadzia projekt telefonii komrkowej wRodzinie.
Informacja o wypowiedzeniu Umowy o wsppracy z firm zarzdu Lux Veritatis znajduje si na oficjalnej stronie Radia Maryja. O sprawie poinformowa nas Alertowicz Mag.

Bo nie ma smsw...

W komunikacie znajduje si informacja, e firma CenterNet nie wywizywaa si z warunkw umowy. Nie uruchomiono usug jak wysyanie smsw, mmsw czy dostpu do internetu.

Fundacja chciaa te wprowadzi abonament. Firma - jak czytamy w komunikacie - nie ustalia nawet daty wprowadzenia tej usugi.

Zarzd pisze te, e CenterNet nie regulowa rwnie swoich zobowiza z innymi podmiotami, a jej zaduenie jest "bardzo wysokie".

Sie dla starszych ludzi

"Ide powstania telefonii wRodzinie byo stworzenie takiej marki, ktra bdzie suy pomoc we wzajemnej komunikacji, utrzymywaniu bliskich wizi rodzinnych i spoecznych naszego rodowiska. Miaa wczy do tej spoecznoci rwnie ludzi starszych, ktrzy dotychczas byli pomijani przez operatorw telefonii komrkowej jako "nieatrakcyjna" grupa docelowa. Oferta wRodzinie jak zapewnia operator tj. CenterNet S.A. miaa by rwnie konkurencyjna pod wzgldem jakoci i ceny. Nie moglimy wpyn na realizacj tych wszystkich zamierze i dlatego zdecydowalimy si na zakoczenie wsppracy."

Fundacja zaleca, eby nie doadowywa kont i uspokaja, e niedugo zostanie uruchomiona specjalna infolinia dla osb korzystajcych z komrek tej sieci.

A miao by tak piknie

Sie "wRodzinie" wystartowaa z pomp rok temu. Stao si to 1 lipca 2009 roku z okazji XVII pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasn Gr.Siermine, due komrki miay by przyjazne dla starszych ludzi - maj spory wywietlacz i due klawisze. Pocztkowo miay suy tylko do dzwonienia. Korzystajc z sieci "wRodzinie" mona byo dzwoni za darmo m.in. do Radia Maryja i TV Trwam.

Nie podawano informacji, ile osb korzystao z sieci.

Na stronie firmy CentrerNet i sieci komrkowej nie ma informacji o decyzji Fundacji. Nie udao nam si z nimi ju dzi skontaktowa.