Dwie dzielnice Piwnicznej odcite od wiata

Mieszkacy dwch dzielnic Piwnicznej-Zdroju s zupenie odcici od wiata - tak informacj dostalimy na Alert24.
W rejonie miejscowoci Piwniczna-Zdrj (powiat nowosdecki)w dniu 04-06-2010 rzeka Poprad podmya i zniszczya dwie jedyne drogi prowadzce do dwch dzielnic Piwnicznej (omickie i migowskie) oraz wsi Kokuszka (cznie ok 800 mieszkacw).

Mieszkacy s zupenie odcici od wiata, nikt dzi nie mg dotrze do pracy, w jedynych dwch sklepach ludzie byskawicznie wykupili ywno, nie ma moliwoci dowiezienia ywnoci - straacy prbowali przeprawi si odzi, przez rzek, ale uniemoliwi im to zbyt rwcy nurt.

Wobec wysokiego stanu Popradu brak jest szans na szybk popraw sytuacji, a mieszkacom, ktrzy nie byli przygotowani na tak sytuacj zaczyna brakowa ywnoci.