Kupiem... przepraszam, ukradem 20 laptopw

W winoujciu stra graniczna zatrzymaa mczyzn, ktry twierdzi, e przewoone przez niego laptopy kupi na aukcji w norweskiej szkole. Okazao si, e mczyzna nie kupi, a ukrad 20 laptopw.
W poniedziaek 46-letni Zbigniew N. z Drawska Pomorskiego wraca promem ze Szwecji. Razem z nim podrowao dwch mczyzn. Podczas kontroli drogowej stra graniczna w baganiku auta znalaza 20 laptopw. Zbigniew N. twierdzi, e kupi je na aukcji przeprowadzonej w jednej ze szk w Norwegii. Na tylnym siedzeniu samochodu oprcz laptopw HP lea take tuner marki Nokia oraz 13 baterii i 36 zasilaczy do laptopw.

Mczyzna mia jednak pecha. Funkcjonariusze nie uwierzyli sowom Zbigniewa N., poniewa rano policja z Ambasady Krlestwa Szwecji poinformowaa ich o napadzie na jedn ze szk w Norwegii. Warto skradzionego sprztu to ok. 23.950 z.

Tylko w pierwszym proczu 2009 roku stra graniczna ze winoujcia odzyskaa sprzt o wartoci ponad 2 milionw zotych, w tym kilkadziesit silnikw zaburtowych do odzi motorowych, motocykli i sprztu elektronicznego.