Awaryjne ldowanie szybowca - instruktor nie yje

W pobliu ldowiska w Bezmiechowej koo Leska awaryjnie ldowa szybowiec. By to lot szkoleniowy. Instruktor zmar mimo akcji reanimacyjnej w szpitalu. Kursant yje, ma zaman rk i nog. Policja w Lesku zostaa powiadomiona o wypadku o godzinie 10:20.
Do ldowania doszo w pobliu lotniska, w lesie. Na miejscu pracuje policyjna grupa operacyjno-dochodzeniowa i suby ratownicze. Ranny przebywa w szpitalu. Tragicznie zmary to 55-letni mieszkaniec Sokoowa Maopolskiego w powiecie rzeszowskim. Wyjanieniem okolicznoci wypadku zajmie si rwnie Pastwowa Komisja Badania Wypadkw Lotniczych.