Ekolodzy wanie pokazali "mocny dowd na szkodliwo ministra Szyszki"

1. Rada Europy nie przywrci Puszczy Biaowieskiej prestiowego wyrnienia
2. Powodem odmowy jest zgoda ministra Szyszki na wycink drzew
3. Rada przyznaje dyplom dla cennych obszarw przyrody

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Rada Europy uznaa, e zgoda ministra rodowiska Jana Szyszki na zwikszenie wycinki w Puszczy Biaowieskiej nie pozwala na przywrcenie Biaowieskiemu Parkowi Narodowemu prestiowego wyrnienia. Chodzi o Europejski Dyplom Obszarw Chronionych. Greenpeace, Dzika Polska, WWF i inne organizacje pozarzdowe w wydanym owiadczeniu twierdz, e to "bardzo mocny dowd na szkodliwo polityki ministra Szyszki".Tylko jeden dyplom w Polsce

Europejski Dyplom Obszarw Chronionych to wyrnienie dla cennych obszarw przyrodniczych i zarazem certyfikat jakoci, wiadczcy o wysokich standardach ochrony przyrody. Obecnie dyplom posiadaj 74 obszary w 29 krajach. W Polsce dyplom ma jedynie Bieszczadzki Park Narodowy.

Biaowieski Park Narodowy mia ten dyplom do 2007 roku. Wtedy wyrnienie zostao zawieszone z powodu intensywnego pozyskiwania drewna w drzewostanach poza Parkiem Narodowym.

"Przyznanie dyplomu - przedwczesne"

Jesieni 2015 roku eksperci Rady Europy odwiedzili Puszcz Biaowiesk. Starodrzewy poza parkiem byy objte ochron, wic wydawao si, e Puszcza odzyska dyplom. Ale gdy minister Szyszko zdecydowa o wycince czci drzewostanu Puszczy, Rada Europy uznaa, e "przyznanie Dyplomu byoby przedwczesne".

Jakie zalecenia przedstawiaj eksperci Rady Europy? - Zarzdzanie ca puszcz powinno dy do zwikszenia rnorodnoci biologicznej poza obszarami chronionymi poprzez zakaz wycinania drzew ponadstuletnich (rwnie w celach sanitarnych) oraz zwikszenie zasobw martwego drewna na terenie Puszczy. Minister Szyszko pozostaje guchy na te argumenty - twierdzi Katarzyna Jagieo z Greenpeace Polska.Puszcza to skarb narodowy

- Jan Szyszko lubi podkrela, e Polska posiada najwspanialsze lasy w Europie. C z tego, jeli wedug najwaniejszych instytucji zajmujcych si ochron przyrody decyzje ministra mog doprowadzi do ich zniszczenia? - uwaa Agata Szafraniuk z Fundacji ClientEarth.

- Puszcza Biaowieska jest najcenniejszym polskim skarbem przyrodniczym. Szokujce jest to, e dostrzega to polska i midzynarodowa opinia publiczna, a nie polskie wadze. To skandal, e polskiej przyrody przed polskim ministrem musz broni midzynarodowe instytucje - uwaa Przemysaw Chylarecki z Fundacji Greenmind.

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!


Zwierz czy rolina? Ten wybr nie musi by taki atwy [QUIZ]

Ukwia to zwierz czy rolina?
Sprawd! Rozwi QUIZ