Zieloni giganci. Coraz wicej duych firm ogranicza szkodliwy wpyw na nasz planet

Coraz wicej duych firm zmienia podejcie do ochrony rodowiska. W zakadach produkcyjnych wprowadzane s ekologiczne rozwizania, ktre maj zapobiec niszczeniu naszej planety.

Coraz czciej korzysta si z materiaw wtrnych. Dziki optymalizacji sieci logistycznych, firmy ograniczaj emisj zanieczyszcze. Do grona podmiotw dbajcych o ekologi naley Rawlplug. Dziki redukcji zuycia papieru w zakadach, firma przyczynia si do uratowania ponad 5000 drzew. Poza tym od lat wszystkie opakowania tworzone przez Rawlplug powstaj z ekologicznych materiaw.