Naukowcy nagrali, jak uchatki gwac pingwiny krlewskie

Uchatki antarktyczne na wyspie Mariona prbuj kopulowa z pingwinami krlewskimi - informuj naukowcy z Uniwersytetu w Pretorii. Ju wczeniej badacze zaobserwowali takie zachowanie, jednak sdzili, e to pojedynczy incydent. Okazuje si, e gwaty na pingwinach s czstsze, ni zakadano.
Wyspa Mariona znajduje si w regionie subantarktycznym w archipelagu Wysp Ksicia Edwarda. Jest niezamieszkana przez ludzi. yj na niej gwnie ptaki, sonie morskie i uchatki.

Naukowcy po raz pierwszy zobaczyli uchatk napastujc pingwina krlewskiego w 2006 roku. Myleli wtedy, e by to pojedynczy wybryk sfrustrowanego samca. Nie spodziewali si, e spotkaj si z takim zachowaniem ponownie, a ju na pewno nie wielokrotnie.

Badacze opisali swoje nowe obserwacje w artykule "Wielokrotne wystpienia napastowania seksualnego pingwinw krlewskich ( Aptenodytes patagonicus) przez uchatki antarktyczne ( Arctocephalus gazella)" w czasopimie naukowym "Polar Biology".

Zesp naukowcw by wiadkiem tego procederu trzykrotnie. Atakujcym byy mode samce uchatek antarktycznych, za ofiarami zdrowe pingwiny o nieznanej pci.

Wszystkie cztery zaobserwowane akty agresji przebiegay w podobny sposb. Uchatki goniy pingwiny, a je w kocu apay i dosiaday. Stosunek trwa okoo piciu minut, ale przeryway go na chwile odpoczynku.Pingwiny nie maj adnych szans si broni. Samce uchatek antarktycznych osigaj nawet dwa metry dugoci i wa rednio 150 kg. Natomiast pingwiny krlewskie mierz 90 cm i wa dziesi razy mniej.

Incydenty na wyspie Mariona s jedynymi znanymi przypadkami, gdy petwonogie inicjoway stosunek seksualny z innym gatunkiem - w tym wypadku z ptakami.

Pingwiny nie posiadaj zewntrznych organw rozrodczych. Tak jak wikszo ptakw, posiadaj otwory w swoim ciele zwane kloakami. Kopuluj bez penetracji, za pomoc pocierania swoich kloak. Dodaje to grozy do faktu, e jeden pingwin prawdopodobnie zosta przez uchatk spenetrowany - naukowcy zaobserwowali lady krwi. Ptak wyszed jednak z tego w miar cao - by w stanie chodzi i po tym traumatycznym przeyciu doczy do stada. Wszystkie poza jednym pingwinem przeyy atak uchatek i nie zaobserwowano u nich wikszych obrae.

Cho uchatki czasem poluj na pingwiny i je zjadaj, w prawie wszystkich przypadkach zaobserwowanych gwatw puciy je po fakcie wolno. Tylko jedna uchatka zjada potem swoj ofiar.Dlaczego uchatki napastuj pingwiny?

Na podstawie ostatnich obserwacji naukowcy sugeruj, e wykorzystywanie seksualne pingwinw moe sta si nowym wyuczonym zachowaniem wrd uchatek. Ju wczeniej uchatki wykazyway zdolno uczenia si i naladowania zachowa. Samce mogy zaobserwowa, jak inne uchatki napastoway pingwiny, i same potem tego sprbowa. To moe tumaczy, dlaczego incydentw jest coraz wicej. "Naprawd uwaam, e to zachowanie zdarza si coraz czciej" - powiedzia BBC Nico de Bruyn, jeden z badaczy.

Cho jeli to jest zachowanie wyuczone, naukowcy nie maj pojcia, w jaki sposb ono suy modym samcom. "Moe poza tym, e ptaki s dla nich atwym celem do trenowania umiejtnoci kopulowania" - dodaje de Bruyn.